Máy phát hàm dạng sóng

Máy phát dạng sóng 1 kênh, 20 MHz

Máy phát dạng sóng 1 kênh, 20 MHz

Model: 33509B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Số kênh: 1
 • Băng thông:  20 MHz
 • Các dạng sóng: sin, vuông, răng cưa, xung, tam giác, nhiễu Gaussian, PRBS, DC
 • Điều chế:  AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, Sum (sóng mang + điều chế)
 • Bộ nhớ: 1 Msa/kênh
Liên hệ
Máy phát dạng sóng tùy ý 10 MHz

Máy phát dạng sóng tùy ý 10 MHz

Model: 33210A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dạng sóng sin/vuông đến 10 MHz
 • Các dạng sóng: sin, vuông, răng cưa, xung, tam giác, nhiễu, DC
 • Điều chế:  AM, FM, PWM
 • Máy phát dạng sóng tùy ý:  50 MSa/s 8 K- điểm, 14 bit
 • Cổng kết nối: USB, GPIB và LAN (LXI)
Liên hệ
Máy phát dạng sóng 2 kênh, 120 MHz

Máy phát dạng sóng 2 kênh, 120 MHz

Model: 33622A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần tới 120 MHz
 • Số kênh: 2
 • Các dạng sóng: sin, vuông, răng cưa, xung, tam giác, nhiễu Gaussian, PRBS, DC
 • Điều chế:   AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, Sum (tổng sóng mang + điều chế)
 • Cổng kết nối USB, LAN (LXI-Core), GPIB với máy tính hoặc mạng
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group