Thiết bị chuẩn tần số Rubidium

Thiết bị chuẩn tần số rubidium

Thiết bị chuẩn tần số rubidium

Model: 6689
Hãng sản xuất: Spectracom
  • Thiết bị chuẩn tần số rubidium độ chính xác cao
  • Thiết bị có các cổng chuẩn tần số khác nhau: 5 x 10 MHz, 1 x 5 MHz
  • Độ suy hao khối chuẩn Rubidium: 0.001 ppm/ 10 năm
  • Thiết bị chuyên dụng cho các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn hệ thống viễn thông.
Liên hệ

Khối chuẩn tần số Rubidium tham chiếu

Model: 9762
Hãng sản xuất: Time Electronics
  • Khối tần số tham chiếu chuẩn loại rubidium
  • Tần số tham chiếu: 10 MHz dạng sin
  • Độ chính xác tần số: 1 x 10-10
  • Độ già hóa của bộ dao động: 5 x 10-10/ năm
  • Thiết bị nhỏ gọn, độ ổn định cao và thiết kế cho phép hoạt động trong thời gian dài.
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group