Thiết bị phân tích khí đốt - khí xả công nghiệp

Máy phân tích khí thải và khí cháy công nghiệp loại xách tay E8500

Máy phân tích khí thải và khí cháy công nghiệp loại xách tay E8500

Model: E8500
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Phần mềm máy tính kết nối với USB và Bluetooth
 • Máy in điều khiển bằng Wifi
 • Pin sạc
 • Tích hợp bộ làm lạnh nhiệt điện
 • Các thông số đo lường: O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2, H2S, CxHy
 • Phạm vi đo lường: 0 - 25 % (O2); 0 - 8000 ppm (CO); 0 - 99.9% (CO2); 0 - 4000 ppm (NO), 0 - 1000 ppm (NO2), 0 - 5000 ppm (NOx), 0 - 4000 ppm (SO2); 0 - 3.00% (CxHy), 0 - 500 ppm (H2S).
 • Phạm vi nhiệt độ: 0 - 999.9°C.
Liên hệ
Máy phân tích khí thải và khí cháy công nghiệp loại xách tay E5500

Máy phân tích khí thải và khí cháy công nghiệp loại xách tay E5500

Model: E5500
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Phần mềm thời gian thực kết nối với USB và Bluetooth, Wifi
 • Các thông số đo lường: O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2
 • Bộ nhớ trong lưu trữ 1000 kết quả kiểm tra
 • Phạm vi đo lường: 0 - 25 % (O2); 0 - 8000 ppm (CO); 0 - 99.9% (CO2); 0 - 5000 ppm (NO), 0 - 1000 ppm (NO2), 0 - 5000 ppm (NOx), 0 - 4000 ppm (SO2).
 • Phạm vi nhiệt độ: 0 - 999.9°C.
Liên hệ
Máy phân tích khí thải và khí cháy công nghiệp E4500

Máy phân tích khí thải và khí cháy công nghiệp E4500

Model: E4500
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Phần mềm máy tính kết nối với USB và Bluetooth
 • Nhiệt kế hai kênh
 • Tích hợp bộ in kết quả tự động
 • Bộ nhớ trong lưu trữ 2000 kết quả kiểm tra
 • Phạm vi đo lường: 0 - 25 % (O2); 0 - 8000 ppm (CO); 0 - 99.9% (CO2); 0 - 5000 ppm (NO), 0 - 1000 ppm (NO2), 0 - 5000 ppm (NOx), 0 - 5000 ppm (SO2), 0 - 5 % (CxHy).
 • Phạm vi nhiệt độ: -20 tới 1250°C
Liên hệ
Máy phân tích khí cháy và khí thải công nghiệp E4400

Máy phân tích khí cháy và khí thải công nghiệp E4400

Model: E4400
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Phần mềm máy tính kết nối với USB và Bluetooth
 • Nhiệt kế hai kênh
 • Tích hợp bộ in kết quả tự động.
 • Bộ nhớ trong lưu trữ 900 kết quả kiểm tra
 • Phạm vi đo lường: 0 - 25 % (O2); 0 - 8000 ppm (CO); 0 - 99.9% (CO2); 0 - 5000 ppm (NO), 0 - 1000 ppm (NO2), 0 - 5000 ppm (NOx), 0 - 5000 ppm (SO2), 0 - 5 % (CxHy)
 • Phạm vi nhiệt độ: -20 tới 1250°C.
Liên hệ
Máy phân tích khí thải loại xách tay sử dụng cho Hải quân E8500-MK

Máy phân tích khí thải loại xách tay sử dụng cho Hải quân E8500-MK

Model: E8500-MK
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Phần mềm thời gian thực kết nối với Bluetooth, USB
 • Tích hợp bộ làm lạnh nhiệt điện
 • Bơm tự động thoát nước ngưng tụ
 • Phạm vi đo lường: 0 - 25 % (O2); 0 - 8000 ppm (CO); 0 - 99.9% (CO2); 0 - 4000 ppm (NO), 0 - 1000 ppm (NO2), 0 - 5000 ppm (NOx), 0 - 4000 ppm (SO2); 0 - 3.00% (CxHy)
 • Phạm vi nhiệt độ: 0 - 999.9°C.
Liên hệ
Máy phân tích khí cháy và khí thải công nghiệp E1500

Máy phân tích khí cháy và khí thải công nghiệp E1500

Model: E1500
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Thiết bị được thiết kế để duy trì và điều chỉnh các quá trình cháy
 • Phần mềm máy tính liên kết với USB và Bluetooth
 • Sử dụng cho các quá trình cháy bao gồm: nồi chưng, lò đốt, động cơ xăng và động cơ diesel, tuabin, lò nung, thiết bị gia nhiệt, và phân tích phòng thí nghiệm
 • Đo lường nhiệt độ không khí và nhiệt độ ở ống khói
 • Phạm vi đo lường: 0 - 25 % (O2); 0 - 8000 ppm (CO); 0 - 99.9% (CO2)
 • Phạm vi nhiệt dộ: 10 tới 1830°F.

 

Liên hệ
Máy phân tích phân tích khí cháy hiệu quả kinh tế BTU900

Máy phân tích phân tích khí cháy hiệu quả kinh tế BTU900

Model: BTU900
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Thiết kế kèm theo áp kế áp suất.
 • Bộ nhớ trong (600 mẫu đo)
 • Dải đo: O2 (0 - 25%); CO (0 - 8000 ppm); CO2 (0 - 99.9%); NO (0 - 4000 ppm); NOx (0 - 5000 ppm)
 • Nhiệt độ khí đo: -10 tới 1830°F
Liên hệ
Máy phân tích khí cháy cầm tay BTU1500

Máy phân tích khí cháy cầm tay BTU1500

Model: BTU1500
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Tích hợp với máy in, áp kế áp suất.
 • Bộ nhớ trong (2000 mẫu đo)
 • Màn hình hiển thị đầy đủ màu sắc
 • Dải đo: O2 (0 - 25%); CO (0 - 8000 ppm); CO2 (0 - 99.9%) ; hiệu quả đốt, khí dư
 • Nhiệt độ khí đo: -10 tới 1830°F
Liên hệ
Máy phân tích khí đốt cầm tay BTU4500

Máy phân tích khí đốt cầm tay BTU4500

Model: BTU4500
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Tích hợp với máy in
 • Bộ nhớ trong (2000 mẫu đo)
 • Màn hình hiển thị đầy đủ màu sắc
 • Dải đo: O2 (0 - 25%); CO (0 - 8000 ppm); CO2 (0 - 99.9%); NO (0 - 5000 ppm), NO2 (0 - 1000 ppm) , NOx (0 - 5000 ppm) , SO2 (0 - 5000 ppm)
 • Nhiệt độ khí đo: -20 tới 1250°C
Liên hệ
Máy đo và phát hiện khí dễ cháy 7899

Máy đo và phát hiện khí dễ cháy 7899

Model: 7899
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Đầu dò phát hiện các điểm rò rỉ khí dễ cháy
 • Đèn báo hiệu, màn hỉnh hiển thị LCD
 • Tự động đánh giá để đưa giá trị đo về bằng không
 • Dải đo: 0.0 - 10,000 ppm CH4; 0.0 - 1% VOL CH4; 0.0 - 20% LEL CH4; 0.0 - 1,800ppm LPG (iso C4H10)
 • Nhiệt độ vận hành: 32° đến 104°F (0° đến 40°C)
Liên hệ
Máy theo dõi chất lượng không khí trong phòng loại xách tay AQ - Expert

Máy theo dõi chất lượng không khí trong phòng loại xách tay AQ - Expert

Model: AQ - Expert
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Máy bơm mẫu bên trong hoạt động liên tục
 • Pin sạc Li-Ion và điện cực AC
 • Hệ thống Menu dễ sử dụng
 • Bộ nhớ trong có dung lưỡng lưu trữ lớn
 • Thiết bị đo đa chỉ tiêu (lên tới 11 chỉ tiêu): CO (0 – 200 ppm); CO2 (0 – 5000 ppm); Độ ẩm tương đối (5-95%), Nhiệt độ môi trường (-40 – 125oC); O2 (0 - 25%); O3 (0 - 5 ppm); H2S (0 - 100 ppm); CH2O (0 – 2 ppm); NO (0 – 250 ppm); NO2 (0 – 20 ppm); SO2 (0 – 20 ppm); Áp suất (260 - 1260 mbar)
Liên hệ
Máy kiểm tra chất lượng không khí trong phòng loại cầm tay AQ-comfort

Máy kiểm tra chất lượng không khí trong phòng loại cầm tay AQ-comfort

Model: AQ-comfort
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Máy bơm mẫu bên trong hoạt động liên tục
 • Pin sạc Li-Ion và điện cực AC
 • Hệ thống Menu dễ sử dụng
 • Bộ nhớ trong có dung lượng lưu trữ lớn
 • Dải đo: CO (0 - 200 ppm); CO2 (0 – 5000 ppm); Độ ẩm tương đối (5-95%); Nhiệt độ môi trường (-40 – 125oC)
Liên hệ
Máy theo dõi chất lượng không khí trong phòng loại cầm tay AQ - Pro

Máy theo dõi chất lượng không khí trong phòng loại cầm tay AQ - Pro

Model: AQ - Pro
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Máy bơm mẫu bên trong hoạt động liên tục
 • Pin sạc Li-Ion
 • Bộ nhớ trong có dung lưỡng lưu trữ lớn (2000 mẫu đo)
 • Dải đo: CO (0 – 200 ppm); CO2 (0 – 5000 ppm); Độ ẩm tương đối (5-95%), Nhiệt độ môi trường (-40 – 125oC); O2 (0 - 25%); H2S (0 - 100 ppm); CH2O (0 – 10 ppm); NO (0 – 250 ppm); NO2 (0 – 20 ppm); SO2 (0 – 20 ppm); Áp suất (260 - 1260 mbar)
Liên hệ
Thiết bị kiểm tra chất lượng không khí loại cầm tay AQ - VOC

Thiết bị kiểm tra chất lượng không khí loại cầm tay AQ - VOC

Model: AQ - VOC
Hãng sản xuất: E Instruments
 • Thiết bị phù hợp cho kiểm tra chất lượng không khí trong bệnh viện, tòa nhà, trường học, phòng Labs, phòng sạch, sân bay, …
 • Máy bơm mẫu bên trong hoạt động liên tục
 • Pin sạc Li-Ion
 • Bộ nhớ trong có dung lưỡng lưu trữ lớn (2000 mẫu đo)
 • Các tham số và dải đo: VOC (Dải thấp: 0-20 ppm; Dải cao: 0-200 ppm);  CO (0 – 200 ppm); CO2 (0 – 5000 ppm); Độ ẩm tương đối (5-95%), Nhiệt độ môi trường (-40 – 125oC); O2 (0 - 25%); H2S (0 - 100 ppm); CH2O (0 – 10 ppm); NO (0 – 250 ppm); NO2 (0 – 20 ppm); SO2 (0 – 20 ppm); Áp suất (260 - 1260 mbar).
Liên hệ
Máy giám sát chất lượng không khí trong nhà KANOMAX 2212

Máy giám sát chất lượng không khí trong nhà KANOMAX 2212

Model: 2212
Hãng sản xuất: KANOMAX

- Giám sát khí CO:
+ Dải đo: 0 tới 500PPM
+ Độ chính xác: +/-3% giá trị đọc
+ Độ phân dải: 0.1PPM: 0-99PPM 1PPM: 100-500 PPM
- Giám sát khí CO2:
+ Dải đo: 0 tới 5000PPM
+ Độ chính xác: +/-3% giá trị đọc
+ Độ phân dải: 1PPM
- Giám sát nhiệt độ:
+ Dải đo: - 4 tới 140F (-20 tới 60C)
+ Độ chính xác: +/- 1F (+/-0.5C)
+ Độ phân dải: 0.1F (0.1C )
- Giám sát độ ẩm tương đối:
+ Dải đo: 2 tới 98%RH
+ Độ chính xác: 2 tới 80%RH:±2%RH, 80 tới 98%RH:±3%RH
+ Độ phân dải: 0.1%RH
- Các chế độ vận hành của máy:
+ Chế độ bình thường
+ Chế độ tính toán
+ Chế độ %OA
+ Chế độ dữ liệu đầu ra
+ Chế độ hiệu chuẩn
- Cổng ra:
+ Cổng ra số: RS232C
+ Cổng ra tương tự: DC 0 tới 1V
- Nguồn cung cấp: Pin AAA x 4 (Mn, Alkaline, hoặc Ni-Cd)
- Kích thước:
+ Máy chính: 3.5" x 7.5" x 2.0"
+ Đầu dò: Dài: 12.5 inch / Đường kính: 1.0 inch
- Khối lượng(bao gồm pin): khoảng 1.2 lbs (500g) 

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group