Bể nhiệt chuẩn - vật đen tuyệt đối

Bể hiệu chuẩn nhiệt độ FB series

Bể hiệu chuẩn nhiệt độ FB series

Model: FB series
Hãng sản xuất: Nagman
  • Hiệu chuẩn nhiệt ở dải nhiệt độ trung bình.
  • Có khả năng kiểm tra hiệu chuẩn nhanh các loại cảm biến nhiệt như RTD, TC, Bi-Metal.
  • Dải nhiệt độ chuẩn từ 20°C đến 600°C.
Liên hệ
Bể hiệu chuẩn nhiệt độ MOB 250

Bể hiệu chuẩn nhiệt độ MOB 250

Model: MOB 250
Hãng sản xuất: Nagman
  • Hiệu chuẩn nhiệt ở dải nhiệt độ trung bình.
  • Có khả năng kiểm tra hiệu chuẩn nhanh các loại cảm biến nhiệt như RTD, TC, Bi-Metal.
  • Dải nhiệt độ chuẩn từ 20°C đến 250°C. 
Liên hệ
Lò vật đen tuyệt đối BB series

Lò vật đen tuyệt đối BB series

Model: BB series
Hãng sản xuất: Nagman
  • Thiết bị phòng thí nghiệm, Thiết bị phòng Quản lý chất lượng.
  • Công nghiệp luyện kim, kính nổi, xi măng, năng lượng …
  • Có khả năng kiểm tra hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ từ xa.
  • Dải nhiệt độ chuẩn từ 10°C đến 1300°C.
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group