Đo kiểm máy đo xa laze

Hệ thống đo kiểm máy đo xa laze

Hệ thống đo kiểm máy đo xa laze

Model: LTE-B
Hãng sản xuất: Inframet
 • Loại máy đo xa laze: Loại đơn xung và loại đa xung
 • Khoảng cách khả đo
 • Hệ số suy giảm ER
 • Độ chính xác đo xa – distance measurement accuracy (cho đơn mục tiêu và đa mục tiêu)
 • Năng lượng xung  – Pulse Energy
 • Công suất đỉnh xung – Pulse peak power
 • Độ rộng thời gian xung – Pulse time width
 • Xung thiếu – Missing pulse
 • Mã xung – Pulse coding
 • Tần số lặp xung – Pulse Repetition Frequency
 • Độ nhạy tương đối của bộ nhận – Relative Receiver Sensitivity
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group