Máy phân tích nhiễu tạp

Máy phân tích nhiễu tạp 10 MHz đến 3 GHz

Máy phân tích nhiễu tạp 10 MHz đến 3 GHz

Model: N8973A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 10 MHz đến 3.0 GHz
 • Băng thông: 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 400 kHz, 200 kHz, 100 kHz
 • Dải đo hệ số nhiễu: 0 đến 35 dB với nguồn nhiễu ENR 20-22 dB
 • Dải đo độ lợi: -20 đến +40 dB với sai số ± < 0.17 dB
 • Đầu vào RF: N, 50 Ω
Liên hệ
Máy phân tích nhiễu tạp 10 MHz đến 26.5 GHz

Máy phân tích nhiễu tạp 10 MHz đến 26.5 GHz

Model: N8975A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 10 MHz đến 26.5 GHz
 • Băng thông: 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 400 kHz, 200 kHz, 100 kHz
 • Dải đo hệ số nhiễu: 0 đến 35 dB với nguồn nhiễu ENR 20-22 dB
 • Dải đo độ lợi: -20 đến +40 dB với sai số ± < 0.17 dB
 • Đầu vào RF: APC 3.5 (m), 50 Ω
Liên hệ
Máy phân tích nhiễu đến 20 GHz

Máy phân tích nhiễu đến 20 GHz

Model: H5M-18
Hãng sản xuất: Micran
 • Dải tần: 50 MHz đến 20 GHz
 • Dải thông tại -3 dB: 100 kHz, 300 kHz, 1000 kHz, 3000 kHz
 • Dải đo hệ số nhiễu: 0 đến 30 dB với nguồn ENR 20-22 dB
 • Dải đo độ lợi/suy hao chèn: - 20 đến 30 dB với sai số tuyệt đối ±0.15 dB (lớn nhất)
 • Đầu vào RF: 50 Ω
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group