Máy đo độ cứng Rockwell

Máy đo độ cứng Rockwell 330RS-SD

Máy đo độ cứng Rockwell 330RS-SD

Model: 330RS-SD
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Bàn đo (X, Y): 330x390 mm
 • Tiêu chuẩn áp dụng: EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / ASTM-E18/ JIS
 • Hành trình đầu đo: 380 mm
 • Hành trình mũi đo: 50 mm
 • Chiều sâu mẫu đo: 190 mm
 • Dải lực:
 • Superficial  Rockwell :15 - 30 - 45 kgf
 •  Vickers – Knoop: 3 - 15 - 30 kgf
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ
Máy đo độ cứng Rockwell 250 MRS

Máy đo độ cứng Rockwell 250 MRS

Model: 250 MRS
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn: EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039/ ISO 868 / ASTM-E18 / ASTM 2240 / JIS
 • Chiều cao mẫu tối đa: 215 mm
 • Hành trình mũi đo: 50 mm
 • Chiều sâu mẫu tối đa: 190 mm
 • Dải lực:
 • + Rockwell 588.4 - 980.7 - 1471 N (60 - 100 - 150 kgf) 
 • + Superficial Rockwell 29.42 - 147.1 - 294.2 - 441.3 N (3 - 15 - 30 - 45 kgf) 
 • + Brinell 49.03 - 61.29 - 98.07 - 153.2 - 245.2 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1226 - 1839 N (5 - 6.25 - 10 - 15.6 - 25 - 30 - 31.2 - 62.5 - 125 - 187.5 kgf) 
 • + Vickers - Knoop 9.807 - 29.42 - 49.03 - 98.07 - 147.1 - 196 - 294.2 - 490.35 - 980.7 N(1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 100 kgf) 
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ
Máy đo độ cứng Rockwell 250 DRM

Máy đo độ cứng Rockwell 250 DRM

Model: 250 DRM
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn áp dụng: EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / ASTM E-18 / ASTM 2240 / JIS 
 • Chiều cao mẫu đo: 215 mm
 • Chiều sâu mẫu đo: 190 mm
 • Dải lực:
 • + Rockwell:  588.4 - 980.7 - 1471 N (60 - 100 - 150 kgf)
 • + Superficial Rockwell: 29.42 - 147.1 - 294.2 - 441.3 N (3 - 15 - 30 - 45 kgf)
 • + Brinell: 49.03 - 61.29 - 98.07 - 153.2 - 245.2 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1226 - 1839 N (5 - 6.25 - 10 - 15.6 - 25 - 30 - 31.2 - 62.5 - 125 - 187.5 kgf)
 • + Vicker-Knoop: 29.42 - 49.03 - 98.07 - 147.1 - 196 - 294.2 - 490.3 - 980.7 N (3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 100 kgf)
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ
 Máy đo độ cứng Rockwell DAKOMASTER 300

Máy đo độ cứng Rockwell DAKOMASTER 300

Model: DAKOMASTER 300
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn: EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / ISO 868 / ASTM-E18 / ASTM 2240 / JIS 
 • Bàn đo: 390x295 mm
 • Hành trình ụ đo: 300 mm
 • Chiều sâu mẫu tối đa: 130 mm
 • Dải lực:
 • + Rockwell 588.4 - 980.7 - 1471 N (60 - 100 - 150 kgf) 
 • + Superficial Rockwell 29.42 - 147.1 - 294.2 - 441.3 N (3 - 15 - 30 - 45 kgf)
 • + Brinell 9.807 - 49.03 - 61.29 - 98.07 - 153.2 - 245.2 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1226 - 1839 N (1 - 5 - 6.25 - 10 - 15.6 - 25 - 30 - 31.2 - 62.5 - 125 - 187.5 kgf)
 • + Vickers - Knoop 9.807 - 29.42 - 49.03 - 98.07 - 147.1 - 196 - 294.2 - 490.35 - 980.7 N (1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 100 kgf)
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group