Máy hiện sóng loại cầm tay

Máy hiện sóng cầm tay 200 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 200 MHz, 2 kênh

Model: U1620A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 200 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu:  2 GSa/s xen kẽ (đơn kênh), 1 GSa/s cho mỗi kênh (đôi kênh)
 • Độ sâu bộ nhớ: 2 Mpts xen kẽ (đơn kênh), 1 Mpts cho mỗi kênh (đôi kênh)
 • Số kênh: 2 kênh
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 100 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 100 MHz, 2 kênh

Model: U1610A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 100 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s xen kẽ (đơn kênh), 500 MS/s cho mỗi kênh (đôi kênh)
 • Độ sâu bộ nhớ: 120 Kpts xen kẽ (đơn kênh), 60 Kpts cho mỗi kênh (đôi kênh)
 • Số kênh: 2 kênh
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 40 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 40 MHz, 2 kênh

Model: U1604B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 40 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 2.5 GSa/s
 • Độ sâu bộ nhớ: 125 kpts
 • Số kênh: 2 kênh
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 20 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 20 MHz, 2 kênh

Model: U1602B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 20 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: lên tới 200 MSa/s đơn kênh hoặc xen kẽ
 • Độ sâu bộ nhớ: 125 kpts
 • Số kênh: 2 kênh
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 70 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 70 MHz, 2 kênh

Model: GDS-307/ GDS-207
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông: 70 MHz
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s
 • Độ sâu bộ nhớ: 5 M points mỗi kênh/ 1 M points mỗi kênh
 • Độ phân giải theo trục dọc: 2mV/div~10V/div (tăng theo bậc 1-2-5)
 • Độ phân giải theo trục ngang:  5ns~100s/Div (tăng theo bậc 1-2-5)   
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 100 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 100 MHz, 2 kênh

Model: GDS-310/ GDS-210
Hãng sản xuất: GW Instek
 •   Băng thông: 100 MHz
 •   Số kênh: 2 kênh
 •   Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s
 •   Độ sâu bộ nhớ: 5 M point mỗi kênh /1 M points mỗi kênh
 •   Độ phân giải theo trục dọc: 2mV/div~10V/div (tăng theo bậc 1-2-5)
 •   Độ phân giải theo trục ngang:  5ns~100s/Div (tăng theo bậc 1-2-5) 
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 200 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 200 MHz, 2 kênh

Model: GDS-320/ GDS-220
Hãng sản xuất: GW Instek

  Băng thông: 200 MHz
  Số kênh: 2 kênh
  Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s
  Độ sâu bộ nhớ: 5 M points mỗi kênh
  Độ phân giải theo trục dọc: 2mV/div~10V/div (tăng theo bậc 1-2-5)
  Độ phân giải theo trục ngang:  5ns~100s/Div (tăng theo bậc 1-2-5) 

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group