Thiết bị tạo áp chuẩn

Bàn tạo áp Nagman GCH 250SPES / GCH 600 SPES

Bàn tạo áp Nagman GCH 250SPES / GCH 600 SPES

Model: GCH 250SPES / GCH 600 SPES
Hãng sản xuất: Nagman
 • Dải tạo áp suất: 250/ 600 Bar
 • Kiểm: bơm tay
 • Môi chất: dầu 
 • Đầu ra: 1/2" BSP (F) Swivel
 • Kích thước: 420 x 210 x 130 mm (L x B x H)
 • Khối lượng: 5 Kg.
Liên hệ
Bàn tạo áp Nagman GCH 700 SPES / GCH 1000 SPES

Bàn tạo áp Nagman GCH 700 SPES / GCH 1000 SPES

Model: GCH 700 SPES / GCH 1000 SPES
Hãng sản xuất: Nagman
 • Dải tạo áp suất: 700/ 1000 Bar
 • Kiểm: bơm trục vít
 • Môi chất: dầu 
 • Đầu ra: 1/2" BSP (F) Swivel
 • Kích thước: 300 x 400 x 375 mm (L x D x H) 
 • Khối lượng: 13 Kg.
Liên hệ
Bàn tạo áp Nagman GCL 250 SP / GCH 700 SP

Bàn tạo áp Nagman GCL 250 SP / GCH 700 SP

Model: GCL 250 SP / GCH 700 SP
Hãng sản xuất: Nagman
 • Dải tạo áp suất: 250/ 700/ 1000 Bar
 • Kiểm: bơm trục vít
 • Môi chất: dầu /nước
 • Đầu ra: 1/2" BSP (F) Swivel
 • Kích thước: 350 x 350 x 230 mm (L x D x H) 
 • Khối lượng: 14 Kg.
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group