Thước đo sâu

Thước đo sâu điện tử 1141-150

Thước đo sâu điện tử 1141-150

Model: 1141-150
Hãng sản xuất: Insize
 • Dùng đo độ sâu của một chi tiết, hay độ sâu của rãnh, bậc ren trong các chi tiết ở động cơ thiết bị cơ khí có độ sâu tử 0-150mm
 • Đo nhanh chóng, độ chính xác cao, đọc kết quả đo trên màn hình LCD, dễ thao tác...
 • Dải đo : 0-150mm/0-6"
 • Độ phân giải :  0.01mm/0.0005"
 • Cấp chính xác : ±0.03mm
 • Làm bằng thép không gỉ (trừ chân đế)
Liên hệ
Thước đo sâu điện tử 1141-200

Thước đo sâu điện tử 1141-200

Model: 1141-200
Hãng sản xuất: Insize
 • Dùng đo độ sâu của một chi tiết, hay độ sâu của rãnh, bậc ren trong các chi tiết ở động cơ thiết bị cơ khí có độ sâu tử 0-200mm
 • Đo nhanh chóng, độ chính xác cao, đọc kết quả đo trên màn hình LCD, dễ thao tác...
 • Dải đo : 0-200mm/0-8"
 • Độ phân giải :  0.01mm/0.0005"
 • Cấp chính xác : ±0.03mm
 • Làm bằng thép không gỉ (trừ chân đế)
Liên hệ
Thước đo sâu điện tử 1141-300

Thước đo sâu điện tử 1141-300

Model: 1141-300
Hãng sản xuất: Insize
 • Dùng đo độ sâu của một chi tiết, hay độ sâu của rãnh, bậc ren trong các chi tiết ở động cơ thiết bị cơ khí có độ sâu tử 0-300mm
 • Đo nhanh chóng, độ chính xác cao, đọc kết quả đo trên màn hình LCD, dễ thao tác...
 • Dải đo : 0-300mm/0-12"
 • Độ phân giải :  0.01mm/0.0005"
 • Cấp chính xác : ±0.04mm
 • Làm bằng thép không gỉ (trừ chân đế)
Liên hệ
Thước đo sâu cơ khí 1240-1501

Thước đo sâu cơ khí 1240-1501

Model: 1240-1501
Hãng sản xuất: Insize
 • Dùng đo độ sâu của một chi tiết, hay độ sâu của rãnh, bậc ren trong các chi tiết ở động cơ thiết bị cơ khí có độ sâu tử 0-150mmmm
 • Đo nhanh chóng, độ chính xác cao, đọc kết quả trên vạch cơ khí, dễ thao tác...
 • Dải đo : 0-150mm
 • Độ phân giải :  0.02mm
 • Cấp chính xác : ±0.03mm
 • Làm bằng thép không gỉ (trừ chân đế)
Liên hệ
Thước đo sâu cơ khí 1240-2001

Thước đo sâu cơ khí 1240-2001

Model: 1240-2001
Hãng sản xuất: Insize
 • Dùng đo độ sâu của một chi tiết, hay độ sâu của rãnh, bậc ren trong các chi tiết ở động cơ thiết bị cơ khí có độ sâu tử 0-200mmmm
 • Đo nhanh chóng, độ chính xác cao, đọc kết quả trên vạch cơ khí, dễ thao tác...
 • Dải đo : 0-200mm
 • Độ phân giải :  0.02mm
 • Cấp chính xác : ±0.03mm
 • Làm bằng thép không gỉ (trừ chân đế)
Liên hệ
Thước đo sâu cơ khí 1240-3001

Thước đo sâu cơ khí 1240-3001

Model: 1240-3001
Hãng sản xuất: Insize
 • Dùng đo độ sâu của một chi tiết, hay độ sâu của rãnh, bậc ren trong các chi tiết ở động cơ thiết bị cơ khí có độ sâu tử 0-300mmmm
 • Đo nhanh chóng, độ chính xác cao, đọc kết quả trên vạch cơ khí, dễ thao tác...
 • Dải đo : 0-300mm
 • Độ phân giải :  0.02mm
 • Cấp chính xác : ±0.04mm
 • Làm bằng thép không gỉ (trừ chân đế)
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group