Hiệu chuẩn lưu lượng - Mức nước

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất lỏng Nagman PPC-H

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất lỏng Nagman PPC-H

Model: PPC-H
Hãng sản xuất: Nagman
 • Dải áp suất: 0 tới 200/ 400/ 600 Bar
 • Độ chính xác: ±0.05% thang đo
 • Bù nhiệt: 0 ~ 50°C (tự động)
 • Độ phân giải: 5 đơn vị
 • Hiển thị: Màn hình rộng
 • Đơn vị:  Kg/cm2, Bar, mBar, PSI, mH2O, mmH2O, cmH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, inHg, Atm, Mpa, Kpa, Pa
 • Dòng đầu vào:  50 mA
 • Điện áp đầu vào: 0 ~ 30V DC
 • Độ phân giải (mA/ V): 0.01
 • Kích thước máy : L330 x 235 x H125mm – model 200 & 400 Bar;  L330 x 235 x H200mm – model 600 Bar
 • Khối lượng máy: 6 Kg – model 200&400Bar; 9kg- model 600Bar
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn áp suất lỏng Nagman MPCE-H

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất lỏng Nagman MPCE-H

Model: MPCE-H
Hãng sản xuất: Nagman
 • Dải áp suất: 0 tới 70/ 100/ 200/  350/  600/ 700 Bar
 • Độ chính xác: ±0.1% thang đo
 • Độ phân giải: 4,5 đơn vị
 • Hiển thị: Màn hình LCD 2 dòng, 16 ký tự
 • Đơn vị: Mpa, Atm, Bar, Kg/cm2, mH2O, PSI, inHg, ftH2O, Kpa, inH2O, mmHg, cmH2O
 • Dòng đầu vào:  0 ~ 25 mA
 • Kích thước máy : L480 x D260 x H150mm
 • Khối lượng máy: 7 Kg
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn áp suất lỏng Nagman MPC-B

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất lỏng Nagman MPC-B

Model: MPC-B
Hãng sản xuất: Nagman
 • Dải áp suất: 0 tới 70/ 100/ 200/  400/  600/ 700 Bar
 • Độ chính xác: ±0.05% thang đo
 • Bù nhiệt: 0 ~ 50°C (tự động)
 • Độ phân giải: 5 đơn vị
 • Hiển thị: Mành hình hiển thị rộng
 • Đơn vị: Kg/cm2, Bar, mBar, PSI, mH2O, mmH2O, cmH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, inHg, Atm, Mpa, Kpa, Pa
 • Dòng đầu vào:  50 mA (active loop) & 25 mA (Passive Loop)
 • Điện áp đầu vào: 0 ~ 30V DC
 • Độ phân giải (mA/ V): 0.01
 • Kích thước máy : L260 x D130 x H105mm
 • Khối lượng máy: 1.5 Kg
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn áp suất lỏng Nagman MPC-H

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất lỏng Nagman MPC-H

Model: MPC-H
Hãng sản xuất: Nagman
 • Dải áp suất: 0 tới 70/ 100/ 200/  350/  600/ 700 Bar
 • Độ chính xác: ±0.05% thang đo
 • Bù nhiệt: 0 ~ 50°C (tự động)
 • Độ phân giải: 5 đơn vị
 • Hiển thị: Màn hình LCD 2 dòng, 16 ký tự
 • Đơn vị:  Bar, PSI, Kg/cm2, Kpa, Mpa, Atm, mH2O, inHg, ftH2O
 • Dòng đầu vào:  50 mA
 • Điện áp đầu vào: 0 ~ 30V DC
 • Độ phân giải (mA/ V): 0.01
 • Kích thước máy : L480 x D260 x H150mm
 • Khối lượng máy: 7 Kg
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group