Mô đun phát hàm dạng sóng

Mô đun phát hàm dạng sóng 15 bit, 1.25GS/s

Mô đun phát hàm dạng sóng 15 bit, 1.25GS/s

Model: M9330A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Tạo các sóng hình sin, vuông, răng cưa và rất nhiều dạng sóng khác với khả năng điều chế AM, FM, FSK…
 • Số kênh: 2 (thiết kế đầu đơn và vi sai)
 • Băng thông điều chế: 500 MHz cho mỗi kênh (1 GHz băng thông IQ)
 • Độ phân giải: 15 bit
 • Méo hài:  -65 dBc
 • Nhiễu nền: -150 dBc/Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 1.25 GS/s
 • Nhiễu pha: –150 dBc/Hz (độ lệch 1 MHz)
Liên hệ
Mô đun phát hàm dạng sóng 10 bit, 1.25GS/s

Mô đun phát hàm dạng sóng 10 bit, 1.25GS/s

Model: M9331A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Số kênh: 2 (thiết kế đầu đơn và vi sai)
 • Băng thông điều chế: 500 MHz cho mỗi kênh (1 GHz băng thông IQ)
 • Độ phân giải: 10 bit
 • Méo hài:  –50 dBc
 • Nhiễu nền:  ≤ –150 dBc/Hz
 • Tốc độ lấy mẫu: 1.25 GS/s
 • Độ sâu dạng sóng: tới 16 MS trên mỗi kênh
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group