Máy đếm tần tần số đến 60 GHz

Thiết bị đo và phân tích tần số dải đến 40 GHz

Thiết bị đo và phân tích tần số dải đến 40 GHz

Model: CNT-90XL-40G
Hãng sản xuất: Spectracom
 • Dải tần số đo: 0,002 - 40 GHz
 • Tốc độ đo: 250k phép đo/ s
 • Tính năng đo xung RF độ phân giải đến 30 ns
 • Tính năng đo công suất xung dải -35 to +10 dBm
 • Độ phân giải hiển thị: 14 số
 • Độ suy giảm của khối tham chiếu: đạt đến 1,5*10-8 / năm
 • Độ ổn định đến  5*10-12
 • Hiển thị kết quả dạng biểu đồ
 • Môi trường làm việc tương thích tiêu chuẩn quân sự: MIL standard
 • Giao diện ghép nối:USB và GBIP
Liên hệ
Thiết bị đo và phân tích tần số dải đến 46 GHz

Thiết bị đo và phân tích tần số dải đến 46 GHz

Model: CNT-90XL-46G
Hãng sản xuất: Spectracom
 • Dải tần số đo: 0,002 - 46 GHz
 • Tốc độ đo: 250k phép đo/ s
 • Tính năng đo xung RF độ phân giải đến 30 ns
 • Tính năng đo công suất xung dải -35 to +10 dBm
 • Độ phân giải hiển thị: 14 số
 • Độ suy giảm của khối tham chiếu: đạt đến 1,5*10-8 / năm
 • Độ ổn định đến  5*10-12
 • Hiển thị kết quả dạng biểu đồ
 • Môi trường làm việc tương thích tiêu chuẩn quân sự: MIL standard
 • Giao diện ghép nối:USB và GBIP
Liên hệ
Thiết bị đo và phân tích tần số dải đến 60 GHz

Thiết bị đo và phân tích tần số dải đến 60 GHz

Model: CNT-90XL-60G
Hãng sản xuất: Spectracom

Dải tần số đo: 0,002 - 60 GHz
Tốc độ đo: 250k phép đo/ s
Tính năng đo xung RF độ phân giải đến 30 ns
Tính năng đo công suất xung dải -35 to +10 dBm
Độ phân giải hiển thị: 14 số
Độ suy giảm của khối tham chiếu: đạt đến 1,5*10-8 / năm
Độ ổn định đến  5*10-12 Hiển thị kết quả dạng biểu đồ
Môi trường làm việc tương thích tiêu chuẩn quân sự: MIL standard Giao diện ghép nối:USB và GBIP

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group