Máy phân tích logic

Máy phân tích tín hiệu logic

Máy phân tích tín hiệu logic

Model: 16801A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Màn hình hiển thị màu 15-inch với màn hình chạm
 • Phân tích logic 34 kênh với độ sâu bộ nhớ 32 M
 • Hỗ trợ tín hiệu một ngõ, ngưỡng điện áp điều chỉnh trong khoảng -5 V đến 5 V (với bước 10 mV)
 • Phân tích thời gian (lấy mẫu không đồng bộ)
 • Phân tích thời gian 4 GHz (250 ps) với bộ nhớ 64 K
 • Thời gian chuyển tiếp 500 MHz
 • Phân tích trạng thái (lấy mẫu đồng bộ)
 • Tốc độ xung lên tới 250 MHz
 • Tốc độ dữ liệu lên tới 250 Mb/s
Liên hệ
Máy phân tích tín hiệu logic 68 kênh

Máy phân tích tín hiệu logic 68 kênh

Model: 16822A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Màn hình hiển thị màu 15-inch với màn hình chạm
 • Phân tích logic 68 kênh với độ sâu bộ nhớ 32 M
 • Hỗ trợ tín hiệu một ngõ, ngưỡng điện áp điều chỉnh trong khoảng -5 V đến 5 V (với bước 10 mV)
 • Phân tích thời gian (lấy mẫu không đồng bộ)
 • Phân tích thời gian 4 GHz (250 ps) với bộ nhớ 64 K
 • Thời gian chuyển tiếp 500 MHz
 • Phân tích trạng thái (lấy mẫu đồng bộ)
 • Tốc độ xung lên tới 450 MHz
 • Tốc độ dữ liệu lên tới 500 Mb/s
Liên hệ
Máy phân tích tín hiệu logic 136 kênh

Máy phân tích tín hiệu logic 136 kênh

Model: 16804A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Màn hình hiển thị màu 15-inch với màn hình chạm
 • Phân tích logic 136 kênh với độ sâu bộ nhớ 32 M
 • Hỗ trợ tín hiệu một ngõ, ngưỡng điện áp điều chỉnh trong khoảng -5 V đến 5 V (với bước 10 mV)
 • Phân tích thời gian (lấy mẫu không đồng bộ)
 • Phân tích thời gian 4 GHz (250 ps) với bộ nhớ 64 K
 • Thời gian chuyển tiếp 500 MHz
 • Phân tích trạng thái (lấy mẫu đồng bộ)
 • Tốc độ xung lên tới 450 MHz
 • Tốc độ dữ liệu lên tới 500 Mb/s
Liên hệ
Máy phân tích tín hiệu logic 136 kênh

Máy phân tích tín hiệu logic 136 kênh

Model: 16854A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Màn hình hiển thị màu 15-inch với màn hình chạm
 • Phân tích thời gian 2.5 GHz / 5 GHz (400 ps / 200 ps) (toàn kênh/nửa kênh)
 • Phân tích logic 136 kênh với độ sâu bộ nhớ lên đến 128/256 M
 • Phóng to thời gian 12.5 GHz (80 ps) với bộ nhớ 256 K
 • Phân tích trạng thái
 • Trạng thái đồng hồ 350 MHz/ tốc độ dữ liệu 700 MHz (tiêu chuẩn)
 • Trạng thái đồng hồ 700 MHz/ tốc độ dữ liệu 1400 MHz (tùy chọn)
 • Độ sâu bộ nhớ 128 M
Liên hệ
Máy phân tích tín hiệu logic 204 kênh

Máy phân tích tín hiệu logic 204 kênh

Model: 16806A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Màn hình hiển thị màu 15-inch với màn hình chạm
 • Phân tích logic 204 kênh với độ sâu bộ nhớ 32 M
 • Hỗ trợ tín hiệu một ngõ, ngưỡng điện áp điều chỉnh trong khoảng -5 V đến 5 V (với bước 10 mV)
 • Phân tích thời gian (lấy mẫu không đồng bộ)
 • Phân tích thời gian 4 GHz (250 ps) với bộ nhớ 64 K
 • Thời gian chuyển tiếp 500 MHz
 • Phân tích trạng thái (lấy mẫu đồng bộ)
 • Tốc độ xung lên tới 450 MHz
 • Tốc độ dữ liệu lên tới 500 Mb/s
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group