Thiết bị đo kiểm ăng ten

Bảng đo ăng ten theo thời gian thực

Bảng đo ăng ten theo thời gian thực

Model: RFxper RFX
Hãng sản xuất: EMSCAN
- Dải tần số: 300 MHz - 6 GHz
- Vùng quét: L 16 cm x W 10 cm (L 6.30” x W 3.94”)
- Biểu diễn giả đồ bức xạ trường gần (biên độ, pha, phân cực) theo 2 chiều, 3 chiều
- Biểu diễn giản đồ bức xạ trường xa (hệ tọa độ cầu và hệ tọa độ cực) 
- Số đầu dò: 384 đầu dò
- Độ phân giải trường xa: 1.8° với góc theta và 3.6° với góc phi
- Đo: Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng EIRP, công suất bức xạ tổng TRP, S11, tính toán độ lợi, hiệu suất, kiểm tra ăng ten phân cực tròn
Liên hệ
Bảng đo ăng ten theo thời gian thực

Bảng đo ăng ten theo thời gian thực

Model: RFxper RFX2
Hãng sản xuất: EMSCAN
- Dải tần số: 300 MHz - 6 GHz
- Vùng quét: L 232 cm x W 232 cm (L 91.34” x W 91.34”)
- Biểu diễn giả đồ bức xạ trường gần (biên độ, pha, phân cực) theo 2 chiều, 3 chiều
- Biểu diễn giản đồ bức xạ trường xa (hệ tọa độ cầu và hệ tọa độ cực) 
- Số đầu dò: 384 đầu dò
- Độ phân giải trường xa: 1.8° với góc theta và 3.6° với góc phi
- Đo: Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng EIRP, công suất bức xạ tổng TRP, S11, tính toán độ lợi, hiệu suất, kiểm tra ăng ten phân cực tròn
- Có thể dùng với bộ mô phỏng tay và đầu người bằng dung dịch phantom để kiểm tra  Tỷ Lệ Hấp Thụ Riêng SAR
- Tùy trọn bộ phụ kiện giúp đo ăng ten có kích thước lớn lên tới 2.3 m 
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group