Máy phân tích mạng xách tay

Máy phân tích mạng cao tần (dòng máy Fieldfox)

Máy phân tích mạng cao tần (dòng máy Fieldfox)

Model: N9923A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Phân tích mạng vector (VNA)
 • Dải tần: 2 MHz to 4/6 GHz
 • Độ định hướng: > 42 dB, dải động > 100 dB
 • Truyền dẫn/phản xạ (S21, S11), hoặc đầy đủ (S21, S11, S12, S22)
 • Phân tích cáp nối và đo ăng ten
 • Dải tần: 2 MHz đến 4/6 GHz
 • Đo CAT: khoảng cách tới lỗi, suy hao phản hồi, suy hao cáp
 • Đo dạng xung và năng lương, đo điện áp vector (VVM)
 • Năng lượng đỉnh, năng lương trung bình và tính chất xung 
Liên hệ
Máy phân tích mạng cao tần (dòng máy Fieldfox)

Máy phân tích mạng cao tần (dòng máy Fieldfox)

Model: N9928A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Máy phân tích mạng vector (VNA)
 • Dải tần: 30 kHz to 26.5 GHz
 • Độ định hướng: > 32 dB, dải động 100 dB đến 9 GHz, 90 dB đến 18 GHz
 • Truyền dẫn/phản xạ (S21, S11), hoặc đầy đủ (S21, S11, S12, S22)
 • Phân tích cáp nối và đo ăng ten
 • Dải tần: 30 kHz đến 26.5 GHz
 • Đo CAT: khoảng cách tới lỗi, suy hao phản hồi, suy hao cáp
 • Đo dạng xung và năng lương, đo điện áp vector (VVM)
 • VVM: 30 kHz to 26.5 GHz, so sánh độ dài điện và pha
 • Năng lượng đỉnh, năng lương trung bình và tính chất xung với cảm biến năng lượng
 • Đo công suất: 5 kHz to 26.5 GHz
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group