Máy uốn nắn khung

Máy uốn nắn khung

Máy uốn nắn khung

Model:
Hãng sản xuất: Đức
  • Khả năng uốn thép tròn (đường kính): 260 mm
  • Khả năng uốn thép vuông lớn nhất: 230 mm
  • Khả năng uốn thép chữ nhật lớn nhất: 400x80 mm
  • Khả năng uốn thép chữ T: 400x120 mm
  • Khả năng uôn thép L: 400x120 mm
  • Khả năng uốn thép C: 400 mm
  • Khả năng uốn thép I: 400 mm
  • Bánh kính uốn nhỏ nhất:
  • + Bánh kính trong: R=5 chiều rộng mẫu
  • + Bánh kính ngoài: R=10 chiều rộng mẫu
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group