Cảm biến ảnh nhiệt làm lạnh

Cảm biến bước sóng IR trung bình: Daphnis-HD MW

Cảm biến bước sóng IR trung bình: Daphnis-HD MW

Model: Daphnis-HD MW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến:
 - Độ phân giải: 1280 x 720
 - Độ lớn điểm ảnh: 10 µm x 10 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 3.7 µm – 4.8 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 120 K 
Mạch tích hợp Readout (ROIC):
 - Kiến trúc ROIC: đầu ra số, mạch đầu vào phun trực tiếp
 - Chế độ cửa sổ: mức thấp nhất có thể lập trình được 320 x 4
Đầu vào/ra:
 - Nguồn cấp: 6VDC
 - Xuất video 14 bit, CAMERALINK®
 - Tốc độ khung hình: lên tới 85 Hz
Đặc điểm hoạt động:
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động : 99.8 %
 - Độ nhạy NETD: < 20 mK  (293K, 50% well fill, 85 Hz)
 - Độ không đồng nhất: < 2.5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/3; f/4
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 12 V - 24 V
 - Công suất vào ổn định: < 7.5 WDC
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: < 17 WDC
 - Kích thước bộ làm lạnh (mm):  Ø 30.5 × L 82 / Ø 46 × L 71 /  Ø43.5 × L 78
 - Chiều cao IDCA (mm): H < 144
 - Khối lượng: < 0.75 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Hải quân, trực thăng cứu nạn, không quân, máy bay không người lái, hệ thống điều khiển hỏa lực, xe tăng (thiết giáp), giám sát

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR trung bình: Daphnis-XGA MW

Cảm biến bước sóng IR trung bình: Daphnis-XGA MW

Model: Daphnis-XGA MW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến:
 - Độ phân giải: 1280 x 720
 - Độ lớn điểm ảnh: 10 µm x 10 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 3.7 µm – 4.8 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 120 K
Mạch tích hợp Readout:
 - Kiến trúc ROIC: mạch đầu vào phun trực tiếp
 - Chế độ cửa sổ: mức thấp nhất có thể lập trình được 320 x 4
Đầu vào/ra:
 - Nguồn cấp: 6VDC
 - Xuất video 14 bit, CAMERALINK®
 - Tốc độ khung hình: lên tới 100 Hz
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD:  < 20 mK (293K, 50% well fill, 85 Hz)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.8%
 - Khẩu độ của cảm biến (FOV): f/2; f/3; f/4
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 12 V - 24 V
 -  Công suất vào ổn định: < 7.5 WDC
 -  Công suất vào cho bộ làm lạnh: < 17 WDC
 - Kích thước cảm bộ làm lạnh (mm): Ø 30.5 × L 82 / Ø 46 × L 71 /  Ø 43.5 × L 78
 - Chiều cao IDCA (trục quang học, mm): H < 144
 - Khối lượng: < 0.75 kg 
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
Ứng dụng:
 - Hải quân, trực thăng cứu nạn, không quân, máy bay không người lái, hệ thống điều khiển hỏa lực, xe tăng thiết giáp, giám sát, khí tài quang điện tử, kính tiềm vọng tàu ngầm

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR trung bình: LEO-LP MW

Cảm biến bước sóng IR trung bình: LEO-LP MW

Model: LEO-LP MW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến:
 - Độ phân giải: 640 x 512
 - Độ lớn điểm ảnh: 15 µm x 15 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 3.7 µm – 4.8 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 110 K 
Mạch tích hợp Readout:
 - Kiến trúc ROIC: chụp nhanh, mạch đầu vào phun trực tiếp, lựa chọn chế độ đọc (IWR hoặc ITR)
 - Chế độ cửa sổ: 640 x 512 / 640 x 480 / 512 x 512 hoặc có thể lập trình được
 - Tín hiệu ra số, 14 bit, CAMERALINK®
 - Tốc độ khung hình lên tới 60 Hz toàn khung
Đầu vào/ra:
 - Nguồn cấp: 5VDC
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 20 mK  (293 K, f/5.5, 50 % well fill, 60 Hz)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.9 %
 - Độ không đồng nhất: < 2.5% RMS (σ/mean, 300 K chưa hiệu chỉnh)
 - Khẩu độ cảm biến: f/4; f/5.5
 - Công suất vào ổn định: 4.4 WDC
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: 12.4 WDC
 - Nguồn cấp cho bộ làm lạnh: 12 V
 - Kích thước bộ làm lạnh (mm): Ø 30.85 x L 82 /  Ø 37.8 x L 59
 - Chiều cao IDCA (trục quang học, mm): 119.2
 - Khối lượng: < 0.38 kg
 - Nhiệt độ: - 40° C to 71° C
 Ứng dụng: 
 - Khí tài quang điện tử, máy bay không người lái, trực thăng cứu nạn

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR dài: MARS LW

Cảm biến bước sóng IR dài: MARS LW

Model: MARS LW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến: 
 - Độ phân giải: 320 x 256
 - Độ lớn điểm ảnh: 30 µm x 30 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 7.7 µm – 9.5 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 80 K 
 - Kết nối điện: 14 đầu vào/ra + 2 chân cho cách điện
ROIC:
 - Kiến trúc ROIC: chụp nhanh, mạch đầu vào phun trực tiếp, Integrate Then Read mode
 - Tín hiệu ra: 1 hoặc 4
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 6.6 MHz cho mỗi đầu ra
 - Tốc độ khung hình: lên tới 320 Hz toàn khung
 - Các chế độ cửa sổ: 320 x 256 / 320 x 240 / 256 x 256 hoặc có thể lập trình được
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 19 mK (f/2, 36 106 e-, 300 K, 50% well fill, 200 Hz)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.7 %
 - Độ không đồng nhất: 5% RMS ( (σ/mean, 300 K uncorrected performance)
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/4
 - Công suất vào ổn định: 5.7 WDC ( hoặc 10.5 WAC)
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: < 14 WDC (hoặc 35 WAC)
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 24 V (hoặc 11 V)
 - Kích thước bô làm lạnh (mm): (mm): Ø 46 × L 71 / Ø 46 × L 71  / Ø 44.5 × L 123
 - Chiều cao IDCA (trục quang học, mm): < 143.3
 - Khối lượng: 0.575 - 1.20 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
Ứng dụng:
 - Xe tăng thiết giáp, Kính tiềm vọng tàu ngầm, hệ thống điều khiển hỏa lực

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR dài băng thông rộng: MARS BBLW

Cảm biến bước sóng IR dài băng thông rộng: MARS BBLW

Model: MARS BBLW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến: 
 - Độ phân giải: 320 x 256
 - Độ lớn điểm ảnh: 30 µm x 30 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 2.7 µm – 10 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 80 K 
ROIC:
 - Tín hiệu ra: 1 hoặc 4
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 6.6 Mpix/sec cho mỗi đầu ra, 26.4 Mpix/sec (4 đầu ra)
 - Tốc độ khung hình: lên tới 320 Hz 
 - Các chế độ cửa sổ: 320 x 256 / 320 x 240 / 256 x 256 hoặc có thể lập trình được
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 27 mK
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.7 %
 - Độ không đồng nhất: 5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/4
 - Công suất vào ổn định: 5.7 WDC ( hoặc 10.5 WAC)
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: < 16 WDC (hoặc 35 WAC)
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 24 V (hoặc 11 V)
 - Chiều cao IDCA: < 143.3
 - Khối lượng: 0.575 - 1.20 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
Ứng dụng:
 - Thương mại, công nghiệp, nghiên cứu phát triển

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR trung bình: MARS MW

Cảm biến bước sóng IR trung bình: MARS MW

Model: MARS MW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến: 
 - Độ phân giải: 320 x 256
 - Độ lớn điểm ảnh: 30 µm x 30 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 3.7 µm – 4.8 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 90 K 
ROIC:
 - Tín hiệu ra: 1 hoặc 4
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 6.6 MHz 
 - Tốc độ khung hình: lên tới 320 Hz 
 - Các chế độ cửa sổ: 320 x 256 / 320 x 240 / 256 x 256 hoặc có thể lập trình được
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 8.5 mK (13 mK)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.7 %
 - Độ không đồng nhất: 2.5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/4; f/2.5
 - Công suất vào ổn định: 5.3 WDC / 8 WAC
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: 13 WDC / 9.5 WDC / 12.6 WDC  / 23 WAC
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 8-12 V / 24 V / 32 V
 - Kích thước bộ làm lạnh (mm): Ø 46 × L 71 | Ø 46 × L 71  | Ø 30.5 × L 82  | Ø 44.5 × L 123
 - Khối lượng: 0.34 - 1.65 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Thương mại, Hải quân, Trực thăng cứu nạn, Xe tăng thiết giáp, Giám sát, Hệ thống điều khiển hỏa lực, Hàng không vĩ trụ, Định vị mục tiêu

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR trung bình: AXIR MW

Cảm biến bước sóng IR trung bình: AXIR MW

Model: AXIR MW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến: 
 - Độ phân giải: 640 x 512
 - Độ lớn điểm ảnh: 15 µm x 15 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 3.7 µm – 4.8 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 80 K 
ROIC:
 - Tín hiệu ra: 1, 2 hoặc 4
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 12 MHz mỗi đầu ra
 - Tốc độ khung hình: lên tới 120 Hz 
 - Các chế độ cửa sổ: 640 x 512 / 640 x 480 / 512 x 512 hoặc có thể lập trình được
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 18 mK
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.8 %
 - Độ không đồng nhất: 2.5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/4
 - Công suất vào ổn định: 14 WDC 
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: 24 V
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 5.2 WDC
 - Kích thước bộ làm lạnh:  Ø 46 x L 71   |  Ø 46 x L 71  |  Ø 46 x L 71
 - Khối lượng: < 0.65 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Máy bay không người lái, Trực thăng cứu nạn, Xe tăng thiết giáp, Giám sát, Hệ thống điều khiển hỏa lực

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR dài: MERCURY LW

Cảm biến bước sóng IR dài: MERCURY LW

Model: MERCURY LW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến: 
 - Độ phân giải: 480 lines with TDI on 6 elements
 - Độ lớn điểm ảnh: 49.8 µm x 25.4 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 7.7 µm – 10.3 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 80 K 
ROIC:
 - Dải điện động: 2.8 V
 - Đầu ra: 16
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 5 MHz mỗi đầu ra
Đặc điểm hoạt động:
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: > 99.5 %
 - Độ không đồng nhất: 5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/2.6
 - Công suất vào ổn định: 19 WAC 
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: 42 WAC
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 13.5 V
 - Chiều cao IDCA: 118 mm
 - Khối lượng: 2 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 55° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Hải quân, Trực thăng cứu nạn, Xe tăng thiết giáp, Hệ thống điều khiển hỏa lực, Kính tiềm vọng tàu ngầm

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR dài: SCORPIO LW

Cảm biến bước sóng IR dài: SCORPIO LW

Model: SCORPIO LW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến: 
 - Độ phân giải: 640 x 512
 - Độ lớn điểm ảnh: 15 µm x 15 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 7.7 µm – 9.3 µm at 80 K
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 90 K 
ROIC:
 - Các chế độ cửa sổ: 640 x 512 / 640 x 480 / 512 x 512 hoặc có thể lập trình
 - Dải điện động: 2.8 V
 - Tốc độ khung hình: lên tới 210 Hz
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 5 MHz mỗi đầu ra
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 22mK (f/2, 210 Hz) ; 10 mK (f/2 ; 30 Hz)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.8 %
 - Độ không đồng nhất: < 20 mK
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/2.24; f/1.76
 - Công suất vào ổn định: 19 WAC 
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: 42 WAC
 - Nguồn cho bộ làm lạnh: 13.5 V
 - Chiều cao IDCA (mm): < 143
 - Khối lượng: 0.55 - 1.76 kg
 - Nhiệt độ hoạt động:  - 40° C to 71° C 
 Ứng dụng:
 - Hải quân, Xe tăng thiết giáp, Hệ thống điều khiển hỏa lực, Giám sát

 

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR trung bình: SCORPIO MW

Cảm biến bước sóng IR trung bình: SCORPIO MW

Model: SCORPIO MW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến: 
 - Độ phân giải: 640 x 512
 - Độ lớn điểm ảnh: 15 µm x 15 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 3.7 µm – 4.8 µm 
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 90 K 
ROIC:
 - Các chế độ cửa sổ: 640 x 512 / 640 x 480 / 512 x 512 hoặc có thể lập trình
 - Dải điện động: 1.5 V
 - Số đầu tín hiệu ra:  4
 - Tốc độ khung hình: lên tới 120 Hz
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 10 MHz mỗi đầu ra
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 18 mK (293 K, 50 % well fill, 100 Hz)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.8 %
 - Độ không đồng nhất:  2.5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/2; f/4
 - Công suất vào ổn định: < 4.9 WDC 
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: < 12.5 WDC
 - Nguồn cấp: 24 V / 32 V / 8 - 12 V
 - Kích thước bộ làm lạnh:  Ø 46 × L 71
 - Khối lượng: 0.45 - 2.6 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Hải quân, Định vị mục tiêu, Máy bay không người lái, Viễn thám, Giám sát

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR trung bình băng thông rộng: SCORPIO BBMW

Cảm biến bước sóng IR trung bình băng thông rộng: SCORPIO BBMW

Model: SCORPIO BBMW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến: 
 - Độ phân giải:  640 x 512
 - Độ lớn điểm ảnh: 15 µm x 15 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 1.5 µm – 5 µm 
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 90 K 
ROIC:
 - Các chế độ cửa sổ: 640 x 512 / 640 x 480 / 512 x 512 hoặc có thể lập trình
 - Dải điện động: 1.5 V
 - Số đầu tín hiệu ra:  4
 - Tốc độ khung hình: lên tới 120 Hz
 - Tốc độ điểm ảnh ra: lên tới 10 MHz mỗi đầu ra
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD: 18 mK (293 K, 50 % well fill, 100 Hz)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.8 %
 - Độ không đồng nhất:  2.5% RMS
 - Khẩu độ cảm biến: f/3
 - Công suất vào ổn định: 5 WDC 
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: 12.6 WDC
 - Nguồn cấp: 24 V 
 - Kích thước bộ làm lạnh:  Ø 46 × L 71
 - Khối lượng: 0.57 - 0.65 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Công nghiệp, Thương mại, Quang phổ, Nghiên cứu và phát triển

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR dài: SIRIUS LW

Cảm biến bước sóng IR dài: SIRIUS LW

Model: SIRIUS LW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến:
 - Độ phân giải: 640 x 512
 - Độ lớn điểm ảnh: 20 µm x 20 µm
 - Dải đáp ứng phổ  λ peak: 8.5 µm / Δλ = 1 µm
ROIC:
 - Tín hiệu đầu ra: 1, 2, 4
 - Tốc độ khung hình lên tới: 120 Hz full frame rate
 - Tốc độ điểm ảnh tối đa: lên tới 10 MHz mỗi đầu ra
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD < 33 mK @ 73 K (300 K, f/2.7, integration time < 7 ms, with full well in front of 343 K)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.9% 
 - Độ không đồng nhất chưa điều chỉnh (DC level and responsivity): 5% RMS (σ/mean, 300 K uncorrected performance)
Ứng dụng: 
 - Khẩu độ cảm biến: f/2.2
 - Công suất vào ổn định: 11 WDC 
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: 25 WDC
 - Nguồn cấp: 24 V 
 - Kích thước bộ làm lạnh (mm):  Ø 46 × L 77
 - Chiều cao IDCA: 142 (mm)
 - Khối lượng: 0.66 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 40° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Định vị mục tiêu, Xe tăng (thiết giáp) 

Liên hệ
Cảm biến bước sóng IR trung bình: EPSILON MW

Cảm biến bước sóng IR trung bình: EPSILON MW

Model: EPSILON MW
Hãng sản xuất: SOFRADIR

Cảm biến:
 - Độ phân giải: 384 x 288
 - Độ lớn điểm ảnh: 15 µm x 15 µm
 - Dải đáp ứng phổ: 3.4 µm – 4.8 µm
 - Nhiệt độ hoạt động FPA: lên tới 110 K
ROIC:
 - Kiến trúc ROIC: chụp nhanh, mạch đầu vào phun trực tiếp, chế độ Integrate-While-Read
 - Các chế độ cửa sổ: 384 x 288 or 320 x 256
 - Tín hiệu ra: 1
 - Tốc độ khung hình lên tới: 140 Hz tốc độ toàn khung hình
 - Tốc độ điểm ảnh đầu ra: lên tới 16 MHz mỗi đầu ra
Đặc điểm hoạt động:
 - NETD 20 mK @110 K (300 K, f/3, 50% well fill)
 - Tỉ lệ điểm ảnh hoạt động: 99.9% 
 - Độ không đồng nhất: 2.5% RMS (σ/mean, 300 Kchưa điều chỉnh)
 - Khẩu độ cảm biến: f/3; f/4
 - Công suất vào ổn định: < 2.5 WDC 
 - Công suất vào cho bộ làm lạnh: <9 WDC
 - Nguồn cấp: 12 V 
 - Khối lượng: < 0.32 kg
 - Nhiệt độ hoạt động: - 30° C to 71° C
 Ứng dụng:
 - Máy bay không người lái, khí tài quang điện tử, trực thăng cứu hộ

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group