Sắc ký lỏng HPLC

Hệ HPLC phân tích đẳng dòng Adept System 1

Hệ HPLC phân tích đẳng dòng Adept System 1

Model: Adept System 1
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV VIS CE4201 bước sóng thay đổi
 • Flowcell:  8 µL x 10mm
 • Bơm dung môi cao áp CE4100:  0.001 – 10 ml/ phút

                                                      Áp suất tối đa:  40 MPa

 • Van bơm mẫu: 20µL
 • Bình chứa dung môi:  3
Liên hệ
Hệ HPLC phân tích đẳng dòng với bộ xử lý dữ liệu Adept System 2

Hệ HPLC phân tích đẳng dòng với bộ xử lý dữ liệu Adept System 2

Model: Adept System 2
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV CE4200 hai bước sóng:  230/280 nm

                                                             Flowcell:  8 µL x 10mm

 • Bơm dung môi cao ápCE4100:  0.001 – 10 ml/ phút

                                          Áp suất tối đa:  40 MPa

 • Van bơm mẫu: 10µL
 • Số biình chứa dung môi:  3
Liên hệ
Hệ HPLC phân tích đẳng dòng tự động Adept System 3

Hệ HPLC phân tích đẳng dòng tự động Adept System 3

Model: Adept System 3
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV  CE4200 hai bước sóng:  230/280 nm

                                              Flowcell:  8 µL x 10mm

 • Bơm dung môi cao ápCE4100:  0.001 – 10 ml/ phút

                                              Áp suất tối đa:  40 MPa

                                              Độ lệch: ± 3 x 10-5A/h

 • Van bơm mẫu: 10µL
 • Số bình chứa dung môi:  3 bình
Liên hệ
Hệ HPLC gradient hai cấu tử – Áp suất cao Adept System 4

Hệ HPLC gradient hai cấu tử – Áp suất cao Adept System 4

Model: Adept System 4
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV VIS CE4200 hai bước sóng:  230/280 nm

                                                                 Flowcell:  8 µL x 10mm

 • Bơm dung môi cao áp CE4100:   2 chiếc

                                                                  0.001 – 10 ml/ phút

                                                                 Áp suất tối đa:  40 MPa

                                                                 Độ lệch: ± 3 x 10-5A/h

 • Van bơm mẫu: 20µL
 • Số bình chứa dung môi:  3
Liên hệ
Hệ HPLC gradient hai cấu tử tự động – Áp suất cao Adept System 6

Hệ HPLC gradient hai cấu tử tự động – Áp suất cao Adept System 6

Model: Adept System 6
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV CE4200 hai bước sóng:  230/280 nm

                                                          Flowcell:  8 µL x 10mm

 • Bơm dung môi cao áp CE4100:   2 chiếc

                                                           1 – 10 ml/ phút

                                                          Áp suất tối đa:  40 MPa

                                                          Độ lệch: ± 3 x 10-5A/h

 • Van bơm mẫu: 20µL – 50 ống
 • Số bình chứa dung môi:  3
Liên hệ
Hệ HPLC sắc kí ion Adept System C-1

Hệ HPLC sắc kí ion Adept System C-1

Model: Adept System C-1
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector CE4710 đo độ dẫn:  0.01 – 5000 µS
 • Bơm dung môi cao áp CE4100: 1 – 10 ml/ phút

                                         Áp suất tối đa:  40 MPa

                                         Độ lệch: ± 3 x 10-5A/h

 • Van bơm mẫu: 100µL
 • Số bình chứa dung môi: 3
Liên hệ
Hệ HPLC khúc xạ Adept System R-1

Hệ HPLC khúc xạ Adept System R-1

Model: Adept System R-1
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV CE4700 đo chỉ số khúc xạ
 • Bơm dung môi cao áp CE4100:  0.001 – 10 ml/ phút

                                              Áp suất tối đa:  40 MPa

 • Van bơm mẫu: 20µL
 • Số bình chứa dung môi: 3
Liên hệ
Hệ HPLC hai cấu tử - gradient áp suất thấp Q-Adept System Q-2

Hệ HPLC hai cấu tử - gradient áp suất thấp Q-Adept System Q-2

Model: Q-Adept System Q-2
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV CE4200 hai bước sóng:  230/280 nm

                                                        Flowcell:  8 µL x 10mm

 • Bơm dung môi cao áp CE4102:   1 chiếc

                                                        0.001 – 10 ml/ phút

                                                        Áp suất tối đa:  40 MPa

                                                        Độ chính xác: < ± 5%

                                                        Trộn 2 dung môi

 • Van bơm mẫu: 20µL
 • Số bình chứa dung môi: 4
Liên hệ
Hệ HPLC bốn cấu tử - gradient áp suất thấp Q-Adept System Q-4

Hệ HPLC bốn cấu tử - gradient áp suất thấp Q-Adept System Q-4

Model: Q-Adept System Q-4
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV CE4200 hai bước sóng:  230/280 nm

                                                         Flowcell:  8 µL x 10mm

 • Bơm dung môi cao áp CE4104:   1 chiếc

                                                         0.001 – 10 ml/ phút

                                                         Áp suất tối đa:  40 MPa

                                                         Độ chính xác: < ± 5%

                                                         Trộn 4 dung môi

 • Van bơm mẫu: 20µL
 • Số bình chứa dung môi:  4
Liên hệ
Hệ HPLC bốn cấu tử tự động - gradient áp suất thấp Q-Adept System Q-6

Hệ HPLC bốn cấu tử tự động - gradient áp suất thấp Q-Adept System Q-6

Model: Q-Adept System Q-6
Hãng sản xuất: CECIL
 • Detector UV CE4200 hai bước sóng:  230/280 nm

                                                          Flowcell:  8 µL x 10mm

 • Bơm dung môi cao áp CE4104:   1 chiếc

                                                          0.001 – 10 ml/ phút

                                                          Áp suất tối đa:  40 MPa

                                                          Độ chính xác: < ± 5%

                                                          Trộn 4 dung môi

 • Van bơm mẫu: 20µL
 • Bơm mẫu tự động:  50
 • Số bình chứa dung môi:  4
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group