Mô đun la bàn điện tử

DMC-SX Series

DMC-SX Series

Model: DMC-SX 4000
Hãng sản xuất: Vectronix

Vectronix DMC là một la bàn điện tử chính xác cao và đáng tin cậy, được sử dụng trong hơn 100,000 thiết bị quang điện tử
Thông số kỹ thuật:
 - Độ chính xác của góc cực: ± 0.5°
 - Góc nâng và nghiêng: -45 đến +45 °
 - Độ chính xác góc nâng và nghiêng: ± 0.2°
 - Vật liệu vỏ: nhôm
 - Nhiệt độ hoạt động: -32 °C đến +55 °C
 - Nguồn cấp: 4.75 - 5.25 V
 - Dòng tiêu thụ: 40 - 50 mA
 - Công suất tiêu thụ: 225 mW
 - Giao diện truyền thông: RS232, 5V TTL
 - Khối lượng: 28 g
 - Kích thước (L x W x H): 33 x 31 x 13 mm
 - Khả năng chịu sốc (nửa sóng sin): 50 g / 11 ms, 2000 g / 0.5 ms 
 - Khả năng chịu rung: ngẫu nhiên, tần số từ  5 Hz đến 2000 Hz, 120 phút mỗi trục, 0.04 g² / Hz 

Liên hệ
DMC-SX Series

DMC-SX Series

Model: DMC-SX 5000
Hãng sản xuất: Vectronix

Vectronix DMC là một la bàn điện tử chính xác cao và đáng tin cậy, được sử dụng trong hơn 100,000 thiết bị quang điện tử
Thông số kỹ thuật:
 - Độ chính xác của góc cực: ± 0.25°
 - Góc nâng và nghiêng:  -45 đến +45 °
 - Độ chính xác góc nâng và nghiêng: ± 0.1°
 - Vật liệu vỏ: nhôm
 - Nhiệt độ hoạt động: -32 °C đến +55 °C
 - Nguồn cấp: 4.75 - 5.25 V
 - Dòng tiêu thụ: 40 - 50 mA
 - Công suất tiêu thụ: 225 mW
 - Giao diện truyền thông: RS232, 5V TTL
 - Khối lượng: 28 g
 - Kích thước (L x W x H): 33 x 31 x 13 mm
 - Khả năng chịu sốc (nửa sóng sin): 50 g / 11 ms, 2000 g / 0.5 ms 
 - Khả năng chịu rung: ngẫu nhiên, tần số từ  5 Hz đến 2000 Hz, 120 phút mỗi trục, 0.04 g² / Hz 

Liên hệ
DMC-PICO

DMC-PICO

Model: DMC-PICO
Hãng sản xuất: Vectronix

Vectronix DMC là một la bàn điện tử chính xác cao và đáng tin cậy, được sử dụng trong hơn 100,000 thiết bị quang điện tử
Thông số kỹ thuật:
 - Độ chính xác của góc cực: ± 0.25° (1σ)
 - Góc nâng và nghiêng:  -45 đến +45 °
 - Độ chính xác góc nâng và nghiêng: ± 0.1° (1σ)
 - Vật liệu vỏ: nhôm
 - Nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +71 °C
 - Nguồn cấp: 2.95 - 5.5 V
 - Dòng tiêu thụ: < 50 mA
 - Công suất tiêu thụ: < 225 mW
 - Giao diện truyền thông: RS232, 5V TTL
 - Khối lượng: 9 g
 - Kích thước (L x W x H): 31 x 23 x 8.5 mm
 - Khả năng chịu sốc (nửa sóng sin):  500g / 0.5ms
 - Khả năng chịu rung: ngẫu nhiên, tần số từ  5 Hz đến 2000 Hz, 60 phút mỗi trục, 0.1 g² / Hz 

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group