Mô đun đồng hồ vạn năng số

Mô đun đồng hồ vạn năng số 6.5 số với tính năng cơ bản

Mô đun đồng hồ vạn năng số 6.5 số với tính năng cơ bản

Model: M9181A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Độ phân giải: 6.5 số
 • Tốc độ đọc: 150 phép đọc/s với tại độ phân giải 4.5 số
 • Đo điện áp AC, DC:  200 mV đến 200 V
 • Độ chính xác đo điện áp DC: 90 ppm
 • Đo dòng điện AC, DC: 2 mA đến 2 A
Liên hệ
Mô đun đồng hồ vạn năng số 6.5 số với tính năng nâng cao

Mô đun đồng hồ vạn năng số 6.5 số với tính năng nâng cao

Model: M9183A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Độ phân giải: 6.5 số
 • Tốc độ đọc: 15,000  phép đọc/s với tại độ phân giải 4.5 số
 • Đo điện áp AC, DC:  200 mV đến 300 V
 • Độ chính xác đo điện áp DC: 40 ppm
 • Đo dòng điện DC: 200 nA đến 2 A
 • Đo dòng điện AC: 2 mA đến 2 A
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group