Nguồn cấp AC

Nguồn xoay chiều đến 270 V

Nguồn xoay chiều đến 270 V

Model: AC6801A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu ra cho chế độ AC ( phạm vi 135 V/ 270 V)
- Dải tần số danh định: 1 tới 135 Vrms/ 2 tới 270 Vrms
- Độ chính xác điện áp thiết lập: 0.3% của toàn kênh/ 0.25% của toàn kênh
- Pha đầu ra: Đơn
- Dòng hiệu dụng lớn nhất: 5 A/ 2.5 A
- Công suất đầu ra lớn nhất: 500 VA
- Phạm vi thiết lập tần số: 40 to 500 Hz
- Độ chính xác tần số: ±0.02%
*Thông số đầu ra chế độ DC (phạm vi 135 V/ 270 V):
- Dải tần số danh định: 1.4 tới 190 V/ 2.8 tới 380 V
- Dòng hiệu dụng lớn nhất: 4 A/ 2 A
- Công suất lớn nhất: 400W
Liên hệ
Nguồn xoay chiều, công suất đến 1750 VA

Nguồn xoay chiều, công suất đến 1750 VA

Model: 6813B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu ra
- Số pha: 1
*Thông số đầu ra cho chế độ AC (giá trị lớn nhất):
- Công suất: 1750 VA
- Điện áp hiệu dụng : 300 V
- Dòng hiệu dụng: 13 A
- Đỉnh dòng lặp lại & không lặp lại: 80 A
- Hệ số đỉnh: 6
*Thông số đầu ra cho chế độ DC
- Công suất DC: 1350 W
- Điện áp DC: ± 425 V
- Dòng DC: 10.0 A
*Phạm vi tần số đầu ra: DC; 45 Hz to 1 kHz
*Độ gợn và nhiễu chế độ điện áp không đổi (20 kHz tới 10 MHz): –60 dB
(từ giá trị tương đối tới toàn kênh)
Liên hệ
Nguồn xoay chiều công suất đến 4000 VA

Nguồn xoay chiều công suất đến 4000 VA

Model: AC6804A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu ra
- Pha: một pha
- Công suất đầu ra lớn nhất: 4000 VA
*Chế độ đầu ra AC: 
- Phạm vi điện áp (dải dưới/ dải trên):  135 Vrms/ 270 Vrms
- Dòng hiệu dụng lớn nhất (dải dưới/ dải trên): 40 A/20 A
- Tần số: 40-500 Hz
*Chế độ đầu ra DC:
- Phạm vi điện áp (dải dưới/ dải trên): 190 V/ 380 V
- Dòng lớn nhất ( dải dưới/ dải trên): 32 A/16 A
- Dung lượng công suất: 3200 W
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group