Máy đếm tần tần số đến 27GHz

Máy đếm tần dải đến 3 GHz

Máy đếm tần dải đến 3 GHz

Model: CNT-90 (option 10)
Hãng sản xuất: Spectracom
 • Dải tần số đo: 0,002 - 3GHz (option 10)
 • Tốc độ đo: 250k phép đo/ s
 • Độ phân giải tần số: 12 số/s (đo tần số)
 • Độ suy giảm của khối tham chiếu: đạt đến 1,5*10-9 / năm
 • Độ ổn định đến  5*10-12
 • Hiển thị kết quả dạng biểu đồ
 • Môi trường làm việc tương thích tiêu chuẩn quân sự: MIL standard
 • Giao diện ghép nối: USB và GBIP

 

Liên hệ
Máy đếm tần dải đến 8 GHz

Máy đếm tần dải đến 8 GHz

Model: CNT-90 (option 13)
Hãng sản xuất: Spectracom
 •   Dải tần số đo: 0,002 - 8GHz (option 13)
 •   Tốc độ đo: 250k phép đo/ s
 •   Độ phân giải tần số: 12 số/s (đo tần số)
 •   Độ suy giảm của khối tham chiếu: đạt đến 1,5*10-9 / năm
 •   Độ ổn định đến  5*10-12
 •   Hiển thị kết quả dạng biểu đồ
 •   Môi trường làm việc tương thích tiêu chuẩn quân sự: MIL standard
 •   Giao diện ghép nối: USB và GBIP
Liên hệ
Máy đếm tần dải đến 15 GHz

Máy đếm tần dải đến 15 GHz

Model: CNT-90 (option 14)
Hãng sản xuất: Spectracom
 •   Dải tần số đo: 0,002 - 15 GHz (option 114)
 •   Tốc độ đo: 250k phép đo/ s
 •   Độ phân giải tần số: 12 số/s (đo tần số)
 •   Độ suy giảm của khối tham chiếu: đạt đến 1,5*10-9 / năm
 •   Độ ổn định đến  5*10-12
 •   Hiển thị kết quả dạng biểu đồ
 •   Môi trường làm việc tương thích tiêu chuẩn quân sự: MIL standard
 •   Giao diện ghép nối: USB và GBIP
Liên hệ
Máy đếm tần dải đến 20 GHz

Máy đếm tần dải đến 20 GHz

Model: CNT-90 (option 14B)
Hãng sản xuất: Spectracom
 •   Dải tần số đo: 0,002 - 20 GHz (option 14B)
 •   Tốc độ đo: 250k phép đo/ s
 •   Độ phân giải tần số: 12 số/s (đo tần số)
 •   Độ suy giảm của khối tham chiếu: đạt đến 1,5*10-9 / năm
 •   Độ ổn định đến  5*10-12
 •   Hiển thị kết quả dạng biểu đồ
 •   Môi trường làm việc tương thích tiêu chuẩn quân sự: MIL standard
 •   Giao diện ghép nối: USB và GBIP
Liên hệ
Thiết bị đo và phân tích tần số dải đến 27 GHz

Thiết bị đo và phân tích tần số dải đến 27 GHz

Model: CNT-90XL-27GHz
Hãng sản xuất: Spectracom
 • Dải tần số đo: 0,002 - 27 GHz
 • Tốc độ đo: 250k phép đo/ s
 • Tính năng đo xung RF độ phân giải đến 30 ns
 • Tính năng đo công suất xung dải -35 to +10 dBm
 • Độ phân giải hiển thị: 14 số
 • Độ suy giảm của khối tham chiếu: đạt đến 1,5*10-8 / năm
 • Độ ổn định đến  5*10-12 Hiển thị kết quả dạng biểu đồ
 • Môi trường làm việc tương thích tiêu chuẩn quân sự: MIL standard Giao diện ghép nối:USB và GBIP
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group