Máy phân tích mạng để bàn

Máy phân tích mạng đến 20 GHz

Máy phân tích mạng đến 20 GHz

Model: E5071C
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần kiểm tra thay đổi: 9 kHz đến 3, 4.5, 6.5, 8.5, 14, 20 GHz, 2- hoặc 4-cổng
 • Dải động: 130 dB (typ.)
 • Độ ổn định: 0.005 dB/degC
 • Công suất tại đầu ra: -5 dBm đến 0 dBm
 • Công suất đầu vào lớn nhất: +10 dBm
Liên hệ
Máy phân tích mạng đến 26.5 GHz

Máy phân tích mạng đến 26.5 GHz

Model: N5222A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 10 MHz đến 26.5 GHz (2 hoặc 4-cổng)
 • Dải động thu 132 dB và hệ thống 127 dB, 100.001 điểm
 • Băng thông trung tần 15 MHz
 • Công suất đầu ra 13 dBm với dải rộng 38 dB
 • Độ chính xác động: 0.1 dB với công suất 12 dBm tại điểm kiểm tra
 • Nhiễu nền thấp: -114 dBm tại băng thông trung tần 10 Hz
Liên hệ
Máy phân tích mạng đến 43.5 GHz

Máy phân tích mạng đến 43.5 GHz

Model: N5234A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 10 MHz đến 43.5 GHz (2 cổng)
 • Dải động 110 dB, 100.001 điểm, 200 kênh, băng thông trung tần 15 MHz
 • Công suát đầu ra 0 dBm
 • Nhiễu nền thấp: -110 dBm tại băng thông trung tần 10 Hz
Liên hệ
Máy phân tích mạng đến 50 GHz

Máy phân tích mạng đến 50 GHz

Model: N5245A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 10 MHz đến 50 GHz (2 hoặc 4-cổng)
 • Dải động thu 129 dB và hệ thống 126 dB, 100.001 điểm, 200 kênh, băng thông trung tần 15 MHz
 • Công suát đầu ra cao (16 dBm) với dải rộng 41 dB
 • Độ chính xác động: 0.1 dB với công suất 15 dBm tại điểm kiểm tra
 • Nhiễu nền thấp: -111 dBm tại băng thông trung tần 10 Hz
Liên hệ
Máy phân tích mạng cao tần

Máy phân tích mạng cao tần

Model: R4M
Hãng sản xuất: Micran
 • Dải tần: 10 MHz đến 18/20 GHz
 • Dải mức công suất đầu ra: -90 dBm đến 0 dBm
 • Bộ suy hao bước 0 - 70 dB với bước 10 dB
 • Dải đo suy hao phản xạ: 0 đến 1
 • Dải đo suy hao chèn/ độ lợi: -90 dB đến +50 dB (với dải 125 MHz đến 18 GHz)
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group