Thiết bị đo và hiệu chuẩn không điện

Phòng Cơ điện tử và Điều khiển được thành lập với chức năng tư vấn giải pháp và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn không điện như: Đo lường độ dài, đo lường khối lượng, đo lường lực - độ cứng, đo lường áp suất...

Copyright @ 2015 TECOTEC Group