Mô đun thu thập dữ liệu

Mô đun thu thập dữ liệu 32 kênh

Mô đun thu thập dữ liệu 32 kênh

Model: M9216A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
  • Số kênh đầu vào: 32 kênh
  • Độ phân giải: 16 bit cho các phép đo điện áp dương
  • Dải điện áp đầu vào: 1mV đến 100V
  • Tốc độ lấy mẫu: 250 kS/s
  • Thu thập điện áp song song tốc độ cao
  • Dải điện áp đầu vào linh hoạt: dải điện áp 5V và dải điện áp 100 V
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group