Mô đun phân tích mạng

Mô đun phân tích mạng 4 GHz

Mô đun phân tích mạng 4 GHz

Model: M9370A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Đo tham số S 2 cổng
 • Dải tần: 300 kHz đến 4 GHz
 • Nhiễu vết: < 0.003 dB
 • Dải động: 115 dB từ 250 MHz đến 4 GHz
 • Tốc độ đo: 18 msec, 401 điểm,  băng thông IF 600 kHz
 • Tươn thích với mô-đun hiệu chuẩn điện (ECAL)
Liên hệ
Mô đun phân tích mạng 26.5 GHz

Mô đun phân tích mạng 26.5 GHz

Model: M9375A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Đo tham số S 2 cổng
 • Dải tần: 300 kHz đến 26.5 GHz
 • Nhiễu vết: 0.006 dB tại 24 GHz, 0.020 dB tại 26.5 GHz
 • Dải động: 95 dB tại 24 GHz, 65 dB tại 26.5 GHz
 • Tốc độ đo: 18 msec, 401 điểm,  băng thông IF 600 kHz
 • Độ ổn định: ± 0.020 dB/ºC
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group