Máy phân tích điều chế

Máy phân tích điều chế 2.5 GHz

Máy phân tích điều chế 2.5 GHz

Model: 8201A
Hãng sản xuất: Booton
  • Dải tần số: 100 kHz đến 2.5 GHz
  • Độ lệch điều tần (FM): 0 đến 500 kHz với độ chính xác 1 %
  • Độ sâu điều biên (AM): 0 đến 99% với độ chính xác 1 %
  • Độ lệch điều pha: 0 đến 500 rad với độ chính xác 3 %
  • Mức méo tín hiệu: 0.01% đến 100% THD
  • Tỉ lệ tín hiệu trên tạp âm (SINAD): 0 đến 80 dB
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group