Máy phát tín hiệu số

Máy phát tín hiệu véc tơ 6 GHz

Máy phát tín hiệu véc tơ 6 GHz

Model: N5182B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 9 kHz đến 6 GHz
 • Mức công suất đầu ra: - 144 dBm đến + 30 dBm
 • Nhiễu pha SSB (tại 1 GHz):-146 dBc/Hz với độ lệch 20 kHz
 • Điều chế tương tự: AM, FM, ØM, và xung hẹp
 • Điều chế số: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, custom I/Q
 • Máy phát đa hàm 10 MHz và đầu ra LF
Liên hệ
Máy phát tín hiệu 250 kHz đến 6 GHz

Máy phát tín hiệu 250 kHz đến 6 GHz

Model: E4438C
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 250 kHz đến 6 GHz
 • Mức công suất đầu ra: –136 dBm đến +17 dBm
 • Điều chế tương tự: AM, FM, PM, Xung hẹp;
 • Điều chế số: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, custom I/Q
 • Nhiễu pha (tại 1 GHz): <-134 dBc với độ lệch 20 kHz
Liên hệ
Máy phát tín hiệu đến 44 GHz

Máy phát tín hiệu đến 44 GHz

Model: E8267D
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 100 kHz đến 44 GHz
 • Mức công suất đầu ra: –130 dBm đến +23 dBm
 • Điều chế tương tự: AM, FM, PM, Xung, quét
 • Điều chế số: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, custom I/Q
 • Nhiễu pha (tại 1 GHz): -143 dBc/Hz (typ) với độ lệch 10 kHz
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group