Máy đo độ cứng Vickers

Máy đo độ cứng Vicker Wiki 200JS4

Máy đo độ cứng Vicker Wiki 200JS4

Model: Wiki 200JS4
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Bàn đo: 250 x 300 mm
 • Tiêu chuẩn: ASTM E-18 / ISO 6508
 • Dải lực: 15 kgf đến 150 kgf
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.1%

 

Liên hệ
Máy đo độ cứng Vicker Wiki 30

Máy đo độ cứng Vicker Wiki 30

Model: Wiki 30
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn: DIN EN ISO 6506 / DIN EN ISO 6507 / ISO 4545 / ASTM E-92 /ASTM 384 / JIS Z231
 • Hành trình đầu đo: 90 mm (điều chỉnh bằng động cơ)
 • Dải lực: Vickers 0.98 - 1.961 - 2.942 - 4.903 - 9.807 - 19.61 - 29.42 - 49.03 - 61.29 - 98.07 - 147.1 - 152.98 - 196.14- 245.17 - 294.21 N (0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6.25 - 10 - 15 - 15.6 - 20 - 25 - 30 kgf)
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ
Máy đo độ cứng Vicker DM-8

Máy đo độ cứng Vicker DM-8

Model: DM-8
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn: ASTM E - 384, ISO 6507-2, JIS B 7734
 • Chiều cao mẫu đo tối đa: 120 mm
 • Hành trình mũi đo: 50 mm
 • Chiều sâu mẫu tối đa: 160 mm
 • Dải lực:
 • Vickers – Knoop: 0.049 - 0.098 - 0.245 -0.490 N (5 - 10 - 25 - 50 gf) 0.980 - 1.961 - 2.942 - 4.903 - 9.807 N (0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 kgf)
 • Chỉnh tiêu cự và đọc giá trị: Manual
 •  Độ chính xác: tốt hơn 0.5%

 

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group