Mô đun phân tích tín hiệu

Mô đun phân tích tín hiệu 6 GHz

Mô đun phân tích tín hiệu 6 GHz

Model: M9391A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
  • Dải tần: 1 MHz đến 6 GHz
  • Băng thông phân tích: 160 MHz
  • Mức công suất đầu vào: +30 dBm (1 W) (lớn nhất)
  • Nhiễu nền (DANL): -157 dBm
  • Nhiễu pha tại 1 GHz: -119 dBc/Hz độ lệch 10 kHz
Liên hệ
Mô đun phân tích tín hiệu 27 GHz

Mô đun phân tích tín hiệu 27 GHz

Model: M9393A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
  • Dải tần: 9 kHz đến 27 GHz
  • Băng thông phân tích: 160 MHz
  • Mức công suất đầu vào: +35 dBm  (lớn nhất)
  • Độ chính xác biên độ: ±0.13 dB
  • Méo hài bậc 3: + 31 dBm
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group