Hệ thống hiệu chuẩn đầu đo công suất

Hệ thống hiệu chuẩn đầu đo công suất

Hệ thống hiệu chuẩn đầu đo công suất

Model: PMX Series
Hãng sản xuất: Tegam
 • Dải tần số hiệu chuẩn đến 50 GHz
 • Dải công suất đo kiểm đến 25mW
 • Tương thích cảm biến của các hãng: Agilent/HP; Anritsu; Boonton; Gigatroics; Rohde Schwarz; Wavetek; Tegam Weinschel.
 • Ứng dụng kỹ thuật đo lường của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia (NIST) thuộc Mỹ và Các Viện Đo lường quốc gia (NMIs) khác.
 • Đo tự động kết hợp với phần mềm SureCal

 

Liên hệ
Bộ truyền chuẩn công suất cấp công tác tân số đến 26.5 GHz

Bộ truyền chuẩn công suất cấp công tác tân số đến 26.5 GHz

Model: M1135A
Hãng sản xuất: Tegam
 • Sử dụng hiệu chuẩn công suất RF cấp công tác
 • Truyền chuẩn trực tiếp từ NIST
 • Dải tần 10MHz đến 26.5 GHz
 • Dải công suất: 0.01 đến 25 mW (-20 đến 14 dBm)
 • Độ tuyến tính công suất: < 0.1% dải từ 0.1 đến 10 mW
 • Hệ số sóng đứng: 1.20 tại dải 0.1 đến 4 GHz
 • Sai số hệ số chuẩn:1.2% dải 0.01 đến 0.04 GHz
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group