Thiết bị kiểm tra đặc tính Volt Ampe

Thiết bị đo đường đặc tính Vôn – Ampe

Thiết bị đo đường đặc tính Vôn – Ampe

Model: PT6-QUTE
Hãng sản xuất: Qmax
  • Tính năng kiểm tra đường đặc tính vôn –Ampe với phần mềm QSM VI và thư viện đường đặc tính V-A chuẩn của linh kiện.
  • Tính năng đo kiểm linh kiện trong mạch
  • Chức năng đo các thông số điện năng.
  • Hỗ trợ chức năng phát tín hiệu tùy ý đến 2 MHz
  • Chức năng hiện sóng số đến 20 MHz
  • Mình hình Touch Screen 8.4”
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group