Thước cặp

Thước cặp cơ khí 1205-1501S

Thước cặp cơ khí 1205-1501S

Model: 1205-1501S
Hãng sản xuất: Insize

Là một loại dụng cụ đo khá chính xác, được sử dụng nhiều trong những ngành sản xuất như: cơ khí, đồ gỗ, đồ nhựa, nhôm kính ..Thước Cặp dùng để đo kích thước như chiều dài, rộng của chi tiết hình trụ, vuông hay đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu với độ chính xác tương đối cao.

 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Độ chia: 0.02mm
 • Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ, dễ sử dụng
Liên hệ
Thước cặp cơ khí 1205-2001S

Thước cặp cơ khí 1205-2001S

Model: 1205-2001S
Hãng sản xuất: Insize

Là một loại dụng cụ đo khá chính xác, được sử dụng nhiều trong những ngành sản xuất như: cơ khí, đồ gỗ, đồ nhựa, nhôm kính ...Thước Cặp dùng để đo kích thước như chiều dài, rộng của chi tiết hình trụ, vuông hay đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu với độ chính xác tương đối cao.

 • Khoảng đo: 0-200mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Độ chia: 0.02mm
 • Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Liên hệ
Thước cặp cơ khí 1205-3001S

Thước cặp cơ khí 1205-3001S

Model: 1205-3001S
Hãng sản xuất: Insize

Là một loại dụng cụ đo khá chính xác, được sử dụng nhiều trong những ngành sản xuất như: cơ khí, đồ gỗ, đồ nhựa, nhôm kính ... Thước Cặp dùng để đo kích thước như chiều dài, rộng của chi tiết hình trụ, vuông hay đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu với độ chính xác tương đối cao.

 • Khoảng đo: 0-300mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Độ chia:0.02mm
 • Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ, dễ sử dụng
Liên hệ
Thước cặp điện tử 1108-150

Thước cặp điện tử 1108-150

Model: 1108-150
Hãng sản xuất: Insize

Là một loại dụng cụ đo khá chính xác, được sử dụng nhiều trong những ngành sản xuất như: cơ khí, đồ gỗ, đồ nhựa, nhôm kính ... Thước Cặp dùng để đo kích thước như chiều dài, rộng của chi tiết hình trụ, vuông hay đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu với độ chính xác tương đối cao.

 • Dải đo : 0-150mm
 • Độ phân giải : 0.01mm
 • Cấp chính xác : ±0.03mm
 • Hiển thị số
Liên hệ
Thước cặp điện tử 1108-200

Thước cặp điện tử 1108-200

Model: 1108-200
Hãng sản xuất: Insize

Là một loại dụng cụ đo khá chính xác, được sử dụng nhiều trong những ngành sản xuất như: cơ khí, đồ gỗ, đồ nhựa, nhôm kính ... Thước Cặp dùng để đo kích thước như chiều dài, rộng của chi tiết hình trụ, vuông hay đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu với độ chính xác tương đối cao.

 • Dải đo : 0-200mm
 • Độ phân giải : 0.01mm
 • Cấp chính xác : ±0.03mm
 • Hiển thị số
Liên hệ
Thước cặp điện tử 1108-300

Thước cặp điện tử 1108-300

Model: 1108-300
Hãng sản xuất: Insize

Là một loại dụng cụ đo khá chính xác, được sử dụng nhiều trong những ngành sản xuất như: cơ khí, đồ gỗ, đồ nhựa, nhôm kính ...Thước Cặp dùng để đo kích thước như chiều dài, rộng của chi tiết hình trụ, vuông hay đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu với độ chính xác tương đối cao.

 • Dải đo : 0-300mm
 • Độ phân giải : 0.01mm
 • Cấp chính xác : ±0.03mm
 • Hiển thị số
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group