Thiết bị hiệu chuẩn đa năng

Bàn hiệu chuẩn đa năng

Bàn hiệu chuẩn đa năng

Model: Calbench
Hãng sản xuất: Time Electronics
 • Hiệu chuẩn : Áp suất, Nhiệt độ, Điện/Điện tử, Tần số, chiều dài,. Lưu lượng, khối lượng…
 • Thông số & Đại lượng hiệu chuẩn tích hợp dạng module.
 • Phần mềm Quản lý, Hiệu chuẩn EasyCal chung cho toàn bộ hệ thống.
 • Nguồn điện và công cụ phụ trở cung cấp đồng bộ kèm theo.
 • Tư vấn & Thiết kế trọn bộ tùy theo mục đích sử dụng.
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng (15ppm)

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng (15ppm)

Model: 5051 Plus
Hãng sản xuất: Time Electronics
 • Dải hiệu chuẩn điện áp AC/DC: 0 - 1050V
 • Dải hiệu chuẩn dòng điện AC/DC: 0 - 22A
 • Dải hiệu chuẩn Điện trở decade: 0 - 1GΩ
 • Hiệu chuẩn điện trở liên tục: 0 - 120 MΩ
 • Hiệu chuẩn Máy hiện sóng đến 2,2GHz
 • Tích hợp đo vạn năng 6,5 số
 • Hiệu chuẩn điện cảm: 1mH, 1.9mH, 5mH, 10mH, 19mH, 50mH, 100mH, 190mH, 500mH, 1H, 10H
 • Hiệu chuẩn điện dung: 1nF, 10nF, 100nF, 1μF, 10μF, 100μF
 • Mô phỏng cặp nhiệt điện:   -270 đến 1800°C (Loại J, K, R, T, S, B, E, N)
 • Mô phỏng nhiệt điện trở: PT 100
 • Phần mềm quản lý, tự động và tối ưu hóa chu trình hiệu chuẩn: Easycal
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn điện áp DC

Thiết bị hiệu chuẩn điện áp DC

Model: 1010
Hãng sản xuất: Time Electronics
 • Dải hiệu chuẩn điện áp DC: 0,01μV to 10V
 • Sai số: 0,02%
 • Độ ổn định điện áp đầu ra: 10ppm/giờ
 • Pin tích hợp với khả năng hoạt động liên tục đến 40 giờ
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn điện đa năng (15 ppm)

Thiết bị hiệu chuẩn điện đa năng (15 ppm)

Model: 5025C
Hãng sản xuất: Time Electronics
 • Dải hiệu chuẩn điện áp AC/DC: 0 - 1050V
 • Dải hiệu chuẩn dòng điện AC/DC: 0 - 22A (1100A với adaptor kẹp dòng)
 • Dải hiệu chuẩn Điện trở decade: 0 - 1GΩ
 • Hiệu chuẩn điện trở liên tục: 0 - 40 MΩ
 • Hiệu chuẩn điện cảm: 1mH, 1.9mH, 5mH, 10mH, 19mH, 50mH, 100mH, 190mH, 500mH, 1H, 10H
 • Hiệu chuẩn điện dung: 1nF, 10nF, 20nF, 50nF, 100nF, 200nF, 500nF, 1μF, 10μF, 20μF, 50μF, 100μF
 • Mô phỏng cặp nhiệt điện:   -270 đến 1800°C (Loại J, K, R, T, S, B, E, N)
 • Mô phỏng nhiệt điện trở: Type PT100, PT200, PT500, PT1000
 • Hiệu chuẩn tần số/ chu kỳ: 0,1Hz - 10 MHz/ 100 ns - 10 s
 • Hiệu chuẩn công suất điện (option): 22A, 1050V, 23kW, 45 to 400Hz
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn điện đa năng (40 ppm)

Thiết bị hiệu chuẩn điện đa năng (40 ppm)

Model: 5025E
Hãng sản xuất: Time Electronics
 • Dải hiệu chuẩn điện áp AC/DC: 0 - 1050V
 • Dải hiệu chuẩn dòng điện AC/DC: 0 - 22A (1100A với adaptor kẹp dòng)
 • Dải hiệu chuẩn Điện trở decade: 0 - 1GΩ
 • Hiệu chuẩn điện trở liên tục: 0 - 40 MΩ
 • Hiệu chuẩn điện cảm: 1mH, 1.9mH, 5mH, 10mH, 19mH, 50mH, 100mH, 190mH, 500mH, 1H, 10H
 • Hiệu chuẩn điện dung: 1nF, 10nF, 20nF, 50nF, 100nF, 200nF, 500nF, 1μF, 10μF, 20μF, 50μF, 100μF
 • Mô phỏng cặp nhiệt điện:   -270 đến 1800°C Loại J, K, R, T, S, B, E, N
 • Mô phỏng nhiệt điện trở: Type PT100, PT200, PT500, PT1000
 • Hiệu chuẩn tần số/ chu kỳ: 0,1Hz - 10 MHz/ 100 ns - 10 s
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn điện xách tay (70 ppm)

Thiết bị hiệu chuẩn điện xách tay (70 ppm)

Model: M143
Hãng sản xuất: Meatest
 • Dải hiệu chuẩn điện áp DC: 0 mV - 1000 V; Sai số tốt nhất: 70 ppm
 • Dải hiệu chuẩn điện áp AC: 1 mV - 1000 V; Sai số tốt nhất: 0,055%
 • Dải hiệu chuẩn dòng điện DC: 0 - 20A; Sai số tốt nhất: 0,018%
 • Dải hiệu chuẩn dòng điện AC: 1µA - 20A; Sai số tốt nhất: 0,075%
 • Hiệu chuẩn dòng điện AC/DC đến 1000 A với Option 140-50
 • Dải hiệu chuẩn điện trở: 10Ω ~ 100MΩ
 • Mô phỏng các loại nhiệt kế nhiệt điện trở và cặp nhiệt dải - 250 - 1820°C
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn nguồn dòng lớn

Thiết bị hiệu chuẩn nguồn dòng lớn

Model: M151
Hãng sản xuất: Meatest
 • Dải hiệu chuẩn dòng điện AC/DC: 0 - 120A
 • Sai số tốt nhất: 0,035%
 • Tần số thiết lập dòng AC: 15Hz đến 1kHz
 • Mở rộng dải dòng điện đến 3000 A với option 151-25
 • Tích hợp tính năng đo lường dòng AC/DC: 0 - 20A
 • Sai số đo DC: 0,01%
 • Dải tần số đo: 1Hz đến 10 kHz

 

Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng 35ppm

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng 35ppm

Model: M140
Hãng sản xuất: Meatest
 • Thiết bị hiệu chuẩn đa năng sai số 35ppm
 • Điện áp AC/DC đến 1000V
 • Dòng điện AC/DC đến 20A
 • Điện trở đến 50 MΩ, điện dung đến 50 μF
 • Mô phỏng cảm biến nhiệt độ loại RTD/TC
 • Tần số đầu ra đến 20MHz
 • Tích hợp tính năng đo vạn năng
 • Giao diện ghép nối RS232 & GBIP
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn đa năng M142 Meatest

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng M142 Meatest

Model: M142
Hãng sản xuất: Meatest
 • Thiết bị hiệu chuẩn đa năng các tham số điện với sai số tốt nhất đến 15 ppm và dải dòng điện đến 30 A.
 • Dải điện áp DC/AC đến 1000 V
 • Dải dòng điện DC/AC đến 30 A (Option 140-50 khuếch đại dòng ra đến 1000A cho hiệu chuẩn ampe kìm)
 • Dải điện trở đến 1000 MΩ, điện dung đến 100 uF
 • Mô phỏng cảm biên nhiệt độ TC/RTD
 • Tần số đầu ra 20 MHz
 • Công suất điện đến 240 V / 20 A
 • Tích hợp chức năng đo vạn năng
 • Giao diện ghép nối GPIB & RS232
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group