Bộ đào tạo điện tử cơ bản

Máy hiện sóng số 70 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 70 MHz, 2 kênh

Model: DSOX2002A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 70 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 2 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 1 GSa/s trên mỗi kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 1 Mpts trên mỗi kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: > 50,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 8.5 inch WVGA với 64 mức độ phân màu khác nhau
 • Khả năng tích hợp máy phát hàm 20 MHz và Vôn mét 3 chữ số
Liên hệ
Máy hiện sóng số 60 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 60 MHz, 2 kênh

Model: DSO1002A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 60 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 2 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 1 GSa/s trên toàn kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: 20 kpts trên nửa kênh xen kẽ,  10 kpts trên toàn kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: 400 dạng sóng/giây
Liên hệ
Máy hiện sóng số 50 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 50 MHz, 2 kênh

Model: DSO1052B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 50 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 500 MSa/s trên toàn kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: 16 kpts trên nửa kênh xen kẽ,  8 kpts trên toàn kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: 200 dạng sóng/giây
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 200 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 200 MHz, 2 kênh

Model: U1620A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 200 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu:  2 GSa/s xen kẽ (đơn kênh), 1 GSa/s cho mỗi kênh (đôi kênh)
 • Độ sâu bộ nhớ: 2 Mpts xen kẽ (đơn kênh), 1 Mpts cho mỗi kênh (đôi kênh)
 • Số kênh: 2 kênh
Liên hệ
Máy hiện sóng số 100 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 100 MHz, 2 kênh

Model: DSOX2012A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 100 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 2 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 1 GSa/s trên mỗi kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 1 Mpts trên mỗi kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: > 50,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 8.5 inch WVGA với 64 mức độ phân màu khác nhau
 • Khả năng tích hợp máy phát hàm 20 MHz và Vôn mét 3 chữ số
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 100 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 100 MHz, 2 kênh

Model: U1610A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 100 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s xen kẽ (đơn kênh), 500 MS/s cho mỗi kênh (đôi kênh)
 • Độ sâu bộ nhớ: 120 Kpts xen kẽ (đơn kênh), 60 Kpts cho mỗi kênh (đôi kênh)
 • Số kênh: 2 kênh
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 40 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 40 MHz, 2 kênh

Model: U1604B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 40 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 2.5 GSa/s
 • Độ sâu bộ nhớ: 125 kpts
 • Số kênh: 2 kênh
Liên hệ
Máy hiện sóng cầm tay 20 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng cầm tay 20 MHz, 2 kênh

Model: U1602B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 20 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: lên tới 200 MSa/s đơn kênh hoặc xen kẽ
 • Độ sâu bộ nhớ: 125 kpts
 • Số kênh: 2 kênh
Liên hệ
Máy phân tích phổ đến 7 GHz

Máy phân tích phổ đến 7 GHz

Model: N9322C
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)

Chức năng:

 • Dải tần: 9 kHz đến 7 GHz, với bộ khuyếch đại trong 7 GHz (option)
 • Tùy chọn phát bám 7 GHz với mạch cầu VSWR được tích hợp trong (option)
 • Chức năng phân tích điều chế AM/FM, ASK, FSK

Tính năng:

 • Độ chính xác biên độ tuyệt đối: ±0.3 dB
 • Nhiễu pha với độ lệch 10 kHz: -90 dBc/Hz, méo hài bậc 3 (TOI): +11 dBm
 • Độ nhạy (DANL): -152 dBm
 • Đáp ứng tần số: ±0.7 dB
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group