Máy phân tích phổ để bàn

Máy phân tích phổ đến 7 GHz

Máy phân tích phổ đến 7 GHz

Model: N9322C
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)

Chức năng:

 • Dải tần: 9 kHz đến 7 GHz, với bộ khuyếch đại trong 7 GHz (option)
 • Tùy chọn phát bám 7 GHz với mạch cầu VSWR được tích hợp trong (option)
 • Chức năng phân tích điều chế AM/FM, ASK, FSK

Tính năng:

 • Độ chính xác biên độ tuyệt đối: ±0.3 dB
 • Nhiễu pha với độ lệch 10 kHz: -90 dBc/Hz, méo hài bậc 3 (TOI): +11 dBm
 • Độ nhạy (DANL): -152 dBm
 • Đáp ứng tần số: ±0.7 dB
Liên hệ
Máy phân tích tín hiệu siêu cao tần

Máy phân tích tín hiệu siêu cao tần

Model: N9030A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)

Chức năng:

 • Dải tần: 3 Hz đến 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 43, 44, 50 GHz; mở rộng đến 110 GHz, 1.1 THz 
 • Băng thông phân tích: 10 MHz, tùy chọn 25, 40, 85, hoặc 160 MHz
 • Có khă năng quét tiêu chuẩn trên thiết bị mới; Đo công suất tốc độ cao (tùy chọn FP2)
 • Tùy chọn nâng cấp tính năng phân tích phổ thời gian thực

Hiệu năng

 • Độ chính xác biên độ tuyệt đối: ±0.19 dB
 • Méo hài bậc 3 (TOI): +22 dBm
 • Độ nhạy (DANL): -172 dBm với tùy chọn mở rộng bộ tiền khuếch đại và nhiễu pha
 • Dải động W-CDMA ACLR: 83 dB (tiêu chuẩn 88 dB)
Liên hệ
Máy phân tích phổ đến 26,5 GHz

Máy phân tích phổ đến 26,5 GHz

Model: E4440A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 3 Hz đến 26.5 GHz
 • Độ lão hóa: ± 1 x 10–7 / năm
 • Băng thông phân giải: 1 Hz đến 3 MHz (10% bước), 4, 5, 6, 8 MHz
 • Độ chính xác biên độ tuyệt đối: ±0.19 dB
 • Nhiễu pha với độ lệch 10 kHz: -118 dBc/Hz
 • Độ nhạy (DANL): -155 dBm (-169 dBm với tùy chọn mở rộng bộ tiền khuếch đại và nhiễu pha)
 • Dải động W-CDMA ACLR: 81 dB
Liên hệ
Máy phân tích phổ cao tần

Máy phân tích phổ cao tần

Model:
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 100 Hz đến 20/50 GHz
 • Méo hài bậc 3 (TOI): > +20 dBm
 • DANL < -165 dBm/Hz
 • Nhiễu pha thấp: -125 dBc/Hz tại 1 GHz và độ lệch 100 kHz
 • Bộ dao động với tùy chỉnh tần số cao: ±1х10-7
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group