Hệ thống hiệu chuẩn các loại cảm biến đo từ trường

Hệ thống hiệu chuẩn các loại cảm biến đo từ trường

Hệ thống hiệu chuẩn các loại cảm biến đo từ trường

Model: HC1
Hãng sản xuất: Bartington Instruments
  • Sử dụng để hiệu chuẩn các hệ thống đo kiểm trường từ và trường điện từ, kiểm tra thủy lôi, kiểm tra mức độ nhiễm từ hoặc khử từ của các tàu nổi và đặc biệt là tàu ngầm
  • Lồng hiệu chuẩn: số trục 2; từ trường lớn nhất ± 500 µT mỗi trục đối với trường DC, ± 100 µT tại 5 kHz
  • Bộ khuyếch đại công suất: đầu vào bộ khuyếch đại 1V/100μT vi sai
  • Khối điều khiển (đo và cấp nguồn): đầu vào tương tự ±10 V vi sai
  • Cảm biến từ chuẩn để tham chiếu: số trục 3; dải đo toàn dải ±100 µT
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group