Máy phát tín hiệu tương tự

Máy phát tín hiệu 3 GHz

Máy phát tín hiệu 3 GHz

Model: N9310A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 9 kHz đến 3 GHz đầu ra sóng liên tục (CW), đầu ra tần số thấp (LF) 20 Hz đến 80 kHz
 • Mức công suất đầu ra: - 127 đến +13 dBm (thiết lập lớn nhất +20 dBm)
 • Điều chế: AM, FM, PM, Xung
 • Bộ điều chế IQ, băng thông 20 MHz
 • Nhiễu pha SSB (tại 1 GHz): –95 dBc/Hz
Liên hệ
Máy phát tín hiệu sóng ngắn 40 GHz

Máy phát tín hiệu sóng ngắn 40 GHz

Model: N5183B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 9 kHz đến 40 GHz
 • Mức công suất đầu ra: -130 dBm đến +30 dBm
 • Điều chế: AM, FM, PM, Xung hẹp
 • Nhiễu pha (tại 10 GHz): -124 dBc/Hz với độ lệch 10 kHz
 • Máy phát đa hàm 10 MHz và đầu ra tần số thấp (LF)
Liên hệ
Máy phát tín hiệu tương tự 67 GHz

Máy phát tín hiệu tương tự 67 GHz

Model: E8257D
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 100 kHz đến 67 GHz
 • Mức công suất đầu ra: –135 dBm đến + 30 dBm
 • Điều chế: AM, FM, PM, Xung, quét
 • Nhiễu pha (tại 1 GHz): -143 dBc/Hz (typ)
 • Giao thức kết nối: 10BaseT LAN và GPIB
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group