Điều khiển quá trình

Hệ thống đào tạo điều khiển quá trình: Lưu lượng và mức nước

Hệ thống đào tạo điều khiển quá trình: Lưu lượng và mức nước

Model:
Hãng sản xuất: Mỹ
 • Điều khiển tự động hoặc bằng tay
 • Điều khiển PID
 • Đo mực chất lỏng
 • Đo lưu lượng dòng chảy
 • Vận hành hệ thống với cảm biến áp suất
 • Vận hành hệ thống với cảm biến lưu lượng
Liên hệ
Hệ thống đào tạo điều khiển quá trình: điều khiển nhiệt độ

Hệ thống đào tạo điều khiển quá trình: điều khiển nhiệt độ

Model:
Hãng sản xuất: Mỹ
 • Quy trình an toàn của hệ thống
 • Đo lường nhiệt độ
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Điều khiển PID
 • Khái niệm truyền nhiệt
 • Quá trình trao đổi nhiệt
 • Thiết bị làm lạnh
 • RTD, cặp nhiệt điện, nhiệt điện trở.

 

Liên hệ
Hệ thống đào tạo điều khiển quá trình: Phân tích, kiểm soát độ PH

Hệ thống đào tạo điều khiển quá trình: Phân tích, kiểm soát độ PH

Model:
Hãng sản xuất: Mỹ
 • Các khái niệm cơ bản về phân tích, kiểm soát độ PH
 • Phân tích quy trình an toàn của hệ thống
 • Giải pháp bơm, trộn hóa chất
 • Đo lường, kiểm soát độ PH
 • Bộ điều khiển vòng lặp, điều khiển liên tục
 • Phương pháp điều khiển tự động
Liên hệ
Hệ thống đào tạo điều khiển quá trình: điều khiển áp suất

Hệ thống đào tạo điều khiển quá trình: điều khiển áp suất

Model:
Hãng sản xuất: Mỹ
 • Các khái niệm điều khiển quá trình
 • Các phần tử điều khiển
 • Đo lường, điều khiển áp suất
 • Thiết bị điều khiển vòng lặp
 • Vận hành màn hình cảm ứng HMI
 • Phương pháp điều khiển tự động
 • Hiệu suất của hệ thống
 • Điều khiển vòng lặp, vòng kín vòng hở
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group