Phòng không - Không quân

Cách lựa chọn Cáp và Đầu Chuyển hợp lý

Để có thể lựa chọn cáp và đầu chuyển RF/microwave hợp lý thì yêu cầu người sử dụng cần có sự ...

Tín hiệu méo hiệu chuẩn thiết bị đo méo hài toàn phần

Bài viết đưa ra những khảo sát, đánh giá một số phương pháp để hiệu chuẩn méo phi tuyến. Một số ...

Sử dụng phép đo trường rất gần để đo kiểm ăng ten

Hiện nay có nhiều phương pháp đo khác nhau có liên quan tới 2 miền dùng để đo ăng ten. Miền ...

Máy phân tích phổ GPS-730 và bộ đào tạo GRF-1300A

GW Instek GSP-730 là một máy phân tích phổ 3 GHz chủ yếu dùng để phát triển, đáp ứng nhu cầu ...

Copyright @ 2015 TECOTEC Group