Thiết bị hiệu chuẩn máy hiện sóng

Thiết bị hiệu chuẩn máy hiện sóng

Thiết bị hiệu chuẩn máy hiện sóng

Model: 5045
Hãng sản xuất: Time Electronics
  • Dải hiệu chuẩn biên độ: 1mV đến 220VD
  • Sai số tốt nhất: 0,05%
  • Dải hiệu chuẩn tần số cơ bản: 0 - 100 MHz (thiết lập theo bước 1 - 2 - 5 - 10)
  • Sai số tốt nhất: 0,1 ppm
  • Sườn lên tín hiệu: < 300 ps
  • Option phát quét tích hợp đến 2,2 GHz
  • Hỗ trợ phần mềm điều khiển máy tính và tùy chọn phần mềm hiệu chuẩn tự động easy cal.

 

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group