Nguồn cấp DC, 51-175W

Nguồn một chiều đến 100 W

Nguồn một chiều đến 100 W

Model: N6743B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)

*Thông số đầu ra:
- Công suất: 100 W
- Điện áp đầu ra: 0 tới 20 V
- Dòng đầu ra: 0-5 A 
*Độ gợn và nhiễu 
- Chế độ điện áp không đổi (rms/ điện áp đỉnh-đỉnh): 3mV/ 14 mV
*Ảnh hưởng tải (Sự ổn định): 
- Điện áp: 9 mV
- Dòng điện: 2 mA 
*Ảnh hưởng nguồn (Sự ổn định):
- Điện áp: 2 mV 
- Dòng điện: 1 mA

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group