Thiết bị hiệu chuẩn công suất 1 pha và 3 pha

Thiết bị hiệu chuẩn công suất điện ba pha

Thiết bị hiệu chuẩn công suất điện ba pha

Model: M133C
Hãng sản xuất: Meatest
 • Khả năng hiệu chuẩn công suất đến 54 kVA (1,35 MVA với cuộn coil dòng)
 • Độ chính xác: 0,04%
 • Dải điện áp: 2V-1200V
 • Dải dòng điện: 0 - 90A (chế độ 1 pha), 0 - 30A (chế độ ba pha)
 • Hệ số công suất thiết lập: - 1 đến 1
 • Tần số: 15Hz - 1 kHz
 • Khả năng giả lập tín hiệu hài và flicker
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn và kiểm định công suất ba pha

Thiết bị hiệu chuẩn và kiểm định công suất ba pha

Model: C300B
Hãng sản xuất: Calmet
 • Dải điện áp chuẩn chế độ ba pha: 70/ 140/ 280/ 560V; Cấp chính xác 0,02
 • Dải dòng điện chuẩn chế độ ba pha: 0,5/ 6/ 20/ 120A (360A trong chế độ 1 pha); Cấp chính xác 0,02
 • Dải tần số cài đặt: 40 ~ 500Hz; Sai số: ±0,005%
 • Dải độ lệch pha cài đặt: 0 ~ ±360°; sai số: ±0,05°
 • Dải công suất tiêu thụ chuẩn: 0 ~ 3 x 67200W; sai số: ±0,02%
 • Dải công suất phản kháng chuẩn: 0 ~ 3 x 67200Var; sai số: ±0,02%
 • Dải công suất biểu kiến chuẩn: 0 ~ 3 x 67200VA;sai số: ±0,02%
 • Dải thời gian cài đặt: 1 ~ 36000s; sai số: ±0,01%
 • Chức năng giả lập tín hiệu sóng hài: Biên độ: 0 ~ 100% giá trị đầu ra, sai số: ±0,02%; Pha: 0 ~ 360°, sai số: ±0,5°
 • Giả lập tín hiệu sụt áp: Biên độ: 0 ~ 100% giá trị danh định, sai số: ±0,05%; thời gian cài đặt: 0,02 ~ 999s, sai số: ±0,001s
 • Giả lập tín hiệu vọt áp : Biên độ: 0 ~ 200% giá trị danh định, sai số: ±0,05%; thời gian cài đặt: 0,02 ~ 999s , sai số: ±0,001s
Liên hệ
Thiết bị hiệu chuẩn và kiểm định công suất một pha

Thiết bị hiệu chuẩn và kiểm định công suất một pha

Model: CP11B
Hãng sản xuất: Calmet
 • Dải điện áp chuẩn: 70/ 140/ 280/ 560V; Cấp chính xác: 0,02
 • Dải dòng điện chuẩn: 0,5/ 6/ 20/ 120A;Cấp chính xác: 0,02
 • Dải độ lệch pha cài đặt: 0 ~ ±360°; sai số ±0,05°
 • Dải công suất tiêu thụ chuẩn: 0 ~ 67200W; Cấp chính xác: 0,02
 • Dải công suất phản kháng chuẩn: 0 ~ 67200Var; Cấp chính xác: 0,02
 • Dải công suất biểu kiến chuẩn: 0 ~ 67200VA; Cấp chính xác: 0,02
 • Dải thời gian cài đặt: 1 ~ 36000s; sai số: ±0,01%
 • Chức năng giả lập tín hiệu sóng hài: Biên độ: 0 ~ 100% giá trị đầu ra, sai số: ±0,02%; Pha: 0 ~ 360°, sai số: ±0,5°
 • Giả lập tín hiệu sụt áp: Biên độ: 0 ~ 100% giá trị danh định, sai số: ±0,05%; thời gian cài đặt: 0,02 ~ 999s, sai số: ±0,001s
 • Giả lập tín hiệu vọt áp : Biên độ: 0 ~ 200% giá trị danh định, sai số: ±0,05%; thời gian cài đặt: 0,02 ~ 999s , sai số: ±0,001s
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group