Trung tâm tiện CNC

Trung tâm tiện CNC

Trung tâm tiện CNC

Model: TMC
Hãng sản xuất: Pháp
 • Đường kính quay qua băng máy: 500 mm
 • Đường kính tiện tiêu chuẩn: 200 mm
 • Đường kính tiện lớn nhất : 300 mm
 • Chiều dài tiện lớn nhất: 500 mm
 • Hành trình trục X: 200 mm
 • Hành trình trục Z: 500 mm
 • Tốc độ khoai tốc trục X & Z : 24 m/phút
 • Tốc độ trục chính: 4,000 V/phút
 • Tốc độ trục C: 200 V/phút
 • Số vị trí dao : 12
 • Số dao sống:  12
 • Tốc độ quay lớn nhất của dao sống : 6000 v/phút
 • Hành trình nóng ụ động: 120 mm
 • Theo tiêu chuẩn  VDI/DGQ 3441 hoặc tương đương
 • Độ chính xác vị trí (P) : 0.010 mm
 • Độ chính xác lặp lại (Ps medium):  0.005 mm
 • Độ chính xác trục C : 0,02 độ
 • Hệ thống đo lường: Tuyệt đối
Liên hệ
Trung tâm tiện CNC

Trung tâm tiện CNC

Model: SP-280
Hãng sản xuất: Kovosvit MAS
 • Đường kính quay qua băng máy: 570 mm
 • Chiều dài tiện lớn nhất: 550 mm
 • Đường kính tiện lớn nhất: 280 mm
 • Hành trình trục X: 241 mm
 • Hành trình trục Z: 640 mm
 • Tốc độ khoái tốc trục X/Z: 30 m/phút
 • Tốc độ trục chính: 4700 v/phút
 • Số vị trí dao: 12
 • Tốc độ dao phay: 4000 v/phút
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group