Máy đo độ cứng khác

Máy đo độ cứng Rockwell di động MKII

Máy đo độ cứng Rockwell di động MKII

Model: MKII
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn áp dụng: DIN 53505 / ASTM B-724
 • Khả năng đo kiểm:
 • Rockwell HRA (20...92); HRB (26...100); HRC (0...80); HR15N (69...93); HR30T (16...83)  
 •  Brinell HB5 (5.. .205); HB30 (66...884)
 •  Knoop (25...97)  
 •  Vickers (13...1865)
 •  Tensile Module R (226.. .2898);  HZA (0...250)
 • Độ chính xác: tốt hơn 1%
Liên hệ
Máy đo độ cứng Rockwell di động Metal Test

Máy đo độ cứng Rockwell di động Metal Test

Model: Metal Test
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn: DIN 53505 / ASTM B-724
 • Khả năng đo kiểm:
 • Rockwell HRA (20...92); HRB (26...100); HRC (0...80); HR15N (69...93); HR30T (16...83)  
 •  Brinell HB5 (5.. .205); HB30 (66...884)
 •  Knoop (25...97)  
 •  Vickers (13...1865)
 •  Tensile Module R (226.. .2898);  HZA (0...250)
 • Độ chính xác: tốt hơn 1%
Liên hệ
Máy đo độ cứng Rockwell di dộng RS MAG

Máy đo độ cứng Rockwell di dộng RS MAG

Model: RS MAG
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn: ASTM B-724 / DIN 50157 
 • Hành trình mũi nhọn: 50 mm
 • Dải lực:
 •  RS-MAG-D2 bao gồm tất cả các dải 588.4 - 980.7 – 1471N,(60 - 100 - 150 kgf)
 • RS MAG-D4 bao gồm tất cả các dải 147.1 - 294.2 - 441.3 N,(15 - 30 - 45 kgf) 
 • Khả năng đo kiểm: Rockwell, Brinell, Superficial Rockwell
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ
Máy đo độ cứng Brinell di động Brimatic

Máy đo độ cứng Brinell di động Brimatic

Model: Brimatic
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 6506 / ASTM E10
 • Khả năng đo kiểm:
 • Đầu dò đọc tự động A: ø 5 - 10 mm
 • Đầu dò đọc tự động B: ø 2.5 mm
 • Độ chính xác: tốt hơn 1%
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group