Sắc ký khí GC

Máy sắc ký khí 3000 Micro GC

Máy sắc ký khí 3000 Micro GC

Model: 3000 Micro GC
Hãng sản xuất: INFICON
 • Thời gian phân tích nhanh
 • Xác định lượng vết các chất cần phân tích (thấp hơn ppm)
 • Kích thước(HxWxD)(cm):  1,2 kênh:  15 x 25 x 41, 8.2 kg

                                               3,4 kênh:  15,5 x 47,2 x 42, 12.2 kg

                                               Cầm tay:  15,5 x 36,4 x 41,3, 16.6kg

 • Nhiệt độ vận hành:  0 - 50ºC
 • Khí mang: hidro, heli, nito, argon
 • Áp suất khí mang:  552 ± 14 kPa
 • Nhiệt độ cột sắc ký:  nhiệt độ môi trường + 15 - 180ºC
 • Dải tuyến tính: 106 ± 10%
 • Độ lặp: 0.2 – 1.0%
Liên hệ
Hệ thống sắc ký khí liên tục CMS5000

Hệ thống sắc ký khí liên tục CMS5000

Model: CMS5000
Hãng sản xuất: INFICON
 • Lý tưởng cho quan trắc VOC, môi trường khí và nước
 • Kích thước(HxWxD)(cm): 43 x 83 x 26
 • Điều kiện hoạt động:  Nhiệt độ: 4 - 45ºC ; Độ ẩm tương đối: 5 – 95% ( không ngưng tụ )
 • Khí mang: khí argon tinh khiết 99.999%
 • Áp suất khí mang:  420 – 690 kPa
 • Cột sắc ký: DB-1, 0.32 mm ID, 30 m, 4.0 μm
 • Nhiệt độ khu vực đốt nóng: Van:  60ºC; Cột: 225ºC; Detector:  110ºC
 • Dải động: 3
 • Độ nhạy:   0.5ppb benzene trong nước, s/n: 200: 1

                           0.5 ppb MTBE trong nước,s/n: 15: 1

 • Dải đo:  ppb tới ppt
 • Độ lặp: < 5%RSD tại 1ppb
Liên hệ
Máy sắc ký khí cầm tay Explorer

Máy sắc ký khí cầm tay Explorer

Model: Explorer
Hãng sản xuất: INFICON
 • Lý tưởng cho quan trắc VOCs trong môi trường
 • Kết nối máy tính qua cổng RS 232
 • Kích thước(HxWxD)(cm): 39 x 27 x 15
 • Điều kiện hoạt động:  Nhiệt độ: 0 - 40ºC , Độ ẩm tương đối: 5 – 95% ( không ngưng tụ )
 • Khí mang: khí nito UHP,
 • Cột sắc ký: 3 cột; Nhiệt độ:  40 - 80ºC
 • Detector:  PID – Đèn UV quang hóa ion 10.6eV
 • Dải đo: 0.005 – 9999 ppm 
 • Chương trình đo:  riêng biệt hoặc tổng VOCs
Liên hệ
Máy sắc ký khí Micro GC Fusion

Máy sắc ký khí Micro GC Fusion

Model: Micro GC Fusion
Hãng sản xuất: INFICON
 • Phân tích nhanh trong vòng 1 – 3 phút
 • Khả năng tăng nhiệt độ cột nhanh, mở rộng khả năng phân tích ( lên tới C12 )
 • Kích thước(HxWxD)(cm):  43.3x20x26.5
 • Điều kiện vận hành: Nhiệt độ:  0 - 50ºC ; Độ ẩm tương đối: 5 – 95%
 • Detector:  Mems TCD
 • Khí mang: hidro, heli, nito, argon
 • Cột sắc kí: WCOT, PLOT
 • Giới hạn xác định: 1ppm
 • Dải tuyến tính: 106 ± 10%
 • Độ lặp: Thời gian lưu: ≤0.1% RSD ; 
 • Diện tích pic:  ≤1%RSD
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group