Phòng đo EMC

Phòng câm 3 m

Phòng câm 3 m

Model:
Hãng sản xuất: TDK RF Solutions
  • Thực hiện các bài đo bức xạ phát xạ ở khoảng cách 3m tuân thủ theo các tiêu chuẩn ANSI C63.4, EN 50147-2 & CISPR 22
  • Độ lệch mức suy giảm vùng đo kiểm chuẩn hoá NSA trong khoảng ±3.5dB cho khoảng cách đo trong đường kính 2m, cao 2m.
  • Đo miễn nhiễm bức xạ: Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 1000-4-3
  • Dải tần kiểm tra EMI: 30 MHz - 18 GHz
  • Dải tần kiểm tra EMS: 26 MHz - 18 GHz
Liên hệ
Phòng câm 10 m

Phòng câm 10 m

Model:
Hãng sản xuất: TDK RF Solutions
  • Thực hiện các bài đo bức xạ phát xạ ở khoảng cách 10m tuân thủ hoàn toàn theo các tiêu chuẩn ANSI C63.4, EN 50147-2 & CISPR 22
  • Các tấm vật liệu hấp thụ theo công nghệ hybrid cho phép đạt được hiệu suất điện một cách xuất sắc với kích thước giảm xuống chỉ còn 18.0x12.0x8.4 (m).
  • Đo miễn nhiễm bức xạ: Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 1000-4-3
  • Dải tần kiểm tra EMI: 30 MHz - 40 GHz
  • Dải tần kiểm tra EMS: 26 MHz - 18 GHz
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group