Tỷ trọng kế điện tử

Tỷ trọng kế điện tử độ phân giải 0.001g/cm3

Tỷ trọng kế điện tử độ phân giải 0.001g/cm3

Model: MDS-300
Hãng sản xuất: Alfa Mirage - Nhật
 • Tính năng: sử dụng cho đo tỷ trọng cả chất rắn, lỏng, bột.
 • Độ chính xác cao với độ phân giải 0.001g/㎤, có thể hiển thị giá trị tham khảo 0.0001g/㎤.
 • Trọng lượng đo tối đa 300g.
 • Chế độ đo chất rắn:
 • Không cần đóng và mở nắp với cảm biến được thiết kế mới.
 • Nắp có kích thước nhỏ hơn làm giảm thiểu giá trị lỗi và thời gian đo giảm xuống.
 • Với chức năng tự động cân cải thiện hiệu quả làm việc và độ lặp lại của phép đo (Đo lường bán tự động).
 • Chức năng mới đo tỷ trọng của bột.
 • Vật liệu nổi và dạng viên có thể được đo một cách dễ dàng.
 • Có thể đo được sự biến đổi tỷ trọng của các mẫu thấm.
 • Thời gian đo có thể lựa chọn từ 5 loại.
 • Chế độ đo chất lỏng: Lựa chọn thêm bộ dụng cụ
 • Sự bù nhiệt độ của mật độ chất lỏng bằng cách thiết lập giá trị hệ số chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ.
 • Có thể lựa chọn thời gian đo.
 • Phụ kiện: Nhíp, nhiệt kế, quả cân chuẩn 200g, thép góc, Adapter chuyển đổi, giao diện RS-232C, kính chắn gió kín.
Liên hệ
Tỷ trọng kế điện tử độ phân giải 0.01 g/cm3

Tỷ trọng kế điện tử độ phân giải 0.01 g/cm3

Model: MDS-3000
Hãng sản xuất: Alfa Mirage - Nhật
 • Tính năng: sử dụng cho đo tỷ trọng cả chất rắn, lỏng, bột.
 • Mẫu lớn hơn có thể đo trọng lượng đến 3 kg.
 • Độ phân giải tối thiểu 0.01g/㎤ và có thể hiển thị giá trị tham khảo 0.001g/cm3.
 • Chế độ đo chất rắn:
 • Với chức năng tự động cân cải thiện hiệu quả làm việc và độ lặp lại của phép đo (Đo lường bán tự động).
 • Chức năng mới đo tỷ trọng của bột.
 • Vật liệu nổi và dạng viên có thể được đo một cách dễ dàng.
 • Chế độ đo chất lỏng: Lựa chọn thêm bộ dụng cụ
 • Sự bù nhiệt độ của mật độ chất lỏng bằng cách thiết lập giá trị hệ số chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ.
 • Có thể lựa chọn thời gian đo.
 • Phụ kiện: Nhíp, nhiệt kế, thép góc, Adapter chuyển đổi, giao diện RS-232C.
Liên hệ
Tỷ trọng kế độ phân giải 0.001 g/cm3

Tỷ trọng kế độ phân giải 0.001 g/cm3

Model: MD-300S
Hãng sản xuất: Alfa Mirage - Nhật
 • Tính năng: sử dụng cho đo tỷ trọng cả chất rắn, lỏng.
 • Độ phân giải tối thiểu 0.001g/㎤.
 • Dải giá trị đo tối đa 300g.
 • Chế độ đo chất rắn:
 • Hoạt động trơn tru và dễ dàng hơn với bể chứa được thiết kế lại và kháng hóa chất.
 • Chỉ mất 10 giây cho 1 phép đo.
 • Có thể đo được tốc độ thay đổi tỷ trọng và thể tích.
 • Bảng kết quả đo với chế độ so sánh có sẵn.
 • Có chế độ cài đặt tùy chọn để phân biệt mẫu không chắc chắn hoặc phát triển vật liệu mới.
 • Dễ dàng kết nối với máy tính qua giao diện RS-232C
 • Chế độ đo chất lỏng: Lựa chọn thêm bộ dụng cụ
 • MD-300S có thể đo tỷ trọng chất lỏng bồi thường bằng cách cài đặt nhiệt độ chất lỏng bồi thường và tỷ lệ bồi thường nhiệt độ.
 • Phụ kiện: Nhíp, nhiệt kế, quả cân chuẩn 200g, thép góc, Adapter chuyển đổi, giao diện RS-232C, kính chắn gió kín.
Liên hệ
Tỷ trọng kế điện tử độ phân giải 0.0001 g/cm3

Tỷ trọng kế điện tử độ phân giải 0.0001 g/cm3

Model: SD-200L
Hãng sản xuất: Alfa Mirage - Nhật
 • Tính năng: sử dụng cho đo tỷ trọng cả chất rắn và chất lỏng.
 • Độ phân giải tối thiểu 0.0001g/㎤.
 • Dải giá trị đo tối đa 200g.
 • Chế độ đo chất rắn:
 • Thời gian đo có thể lựa chọn từ 4 loại.
 • Dung sai lỗi có thể được hiển thị.
 • Có thể đo được tốc độ thay đổi tỷ trọng và thể tích.
 • Vật liệu nổi và dạng viên có thể được đo một cách dễ dàng.
 • Chế độ đo chất lỏng: Lựa chọn thêm bộ dụng cụ
 • Một thao tác nhấn để thay đổi chế độ đo giữa chất rắn và chất lỏng.
 • Chỉ cần 20 giây để kiểm tra
 • Chỉ cần 50cc mẫu nước
 • Thay đổi mẫu chất lỏng bằng cách thay thế cốc
 • Phụ kiện: Nhíp, nhiệt kế, quả cân chuẩn 200g, thép góc, Adapter chuyển đổi.
Liên hệ
Tỷ trọng kế độ phân giải 0.01 g/cm3

Tỷ trọng kế độ phân giải 0.01 g/cm3

Model: EW-300SG
Hãng sản xuất: Alfa Mirage - Nhật
 • Tính năng: sử dụng cho đo tỷ trọng của mẫu chất rắn.
 • Độ phân giải tối thiểu 0.01g/.
 • Dải giá trị đo tối đa 300g.
 • Chế độ đo chất rắn:
 • Bảng kết quả đo với chế độ so sánh có sẵn.
 • Dễ dàng kết nối với máy tính thông qua kết nối tiêu chuẩn RS232C
 • Ethanol có thể được sử dụng như một chất lỏng với cải thiện bể Styrol Water Tank.
 • Vật liệu nổi có thể được đo một cách dễ dàng.
 • Có thể đo được tốc độ thay đổi tỷ trọng.
 • Phụ kiện: Nhíp, nhiệt kế, quả cân chuẩn 200g, thép góc, Adapter chuyển đổi, giai diện RS232C.
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group