Năng lượng tái tạo

Hệ thống năng lượng mặt trời

Hệ thống năng lượng mặt trời

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu về sự khác biệt của các phần tử trong hệ thống quang điện 
 • Nghiên cứu về các thành phần an toàn trong hệ thống 
 • Đo các thông số về điện của hệ thống
 • Phân tích và diễn giải các kết quả thu được
 • Nghiên cứu đặc tính và các tác động liên quan các tấm năng lượng mặt trời
 • Nghiên cứu quá trình của năng lượng mặt trời (sản xuất, lưu trữ, tiêu thụ, bán lại, trạng thái hoạt động)
 • Nghiên cứu sơ đồ đấu dây của hệ thống quang điện
 • Vận hành trong chế độ nối với lưới điện hoặc cách ly với lưới điện
Liên hệ
Mô đun năng lượng mặt trời - kiểu di động

Mô đun năng lượng mặt trời - kiểu di động

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu về hệ thống quang điện cách ly với lưới
 • Nghiên cứu về các thành phần an toàn trong hệ thống quang điện
 • Nghiên cứu về sơ đồ của hệ thống quang điện
 • Đo các thông số về điện của hệ thống
 • Phân tích và diễn giải các kết quả thu được
 • Nghiên cứu đặc tính và các tác động liên quan các tấm năng lượng mặt trời
 • Nghiên cứu quá trình của năng lượng mặt trời (sản xuất, lưu trữ, sử dụng năng lượng mặt trời cho ắcqui)
Liên hệ
Hệ thống chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời

Hệ thống chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu mô hình đèn LED chiếu sáng công cộng với mô đun năng lượng mặt trời
 • Đưa hệ thống năng lượng mặt trời vào sử dụng thực tế
 • Chứng minh tính sinh thái của hệ thống chiếu sáng sử dụng LED
 • Nghiên cứu các công nghệ của tấm năng lượng mặt trời
 • Sơ đồ thiết kế các phần tử của lắp đặt chiếu sáng với cảm biến hiện diện và cảm biến ánh sáng
 • Đọc các thông số về điện của quá trình sản xuất điện của hệ thống
 • Tính toán tính hiệu quả 
Liên hệ
Hệ thống đèn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời

Hệ thống đèn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu các công nghệ khác nhau của tấm năng lượng mặt trời (đơn tinh thể, đa tinh thể, không định hình)
 • Nghiên cứu các vị trí đặt tấm năng lượng mặt trời để có hiệu quả tốt nhất
 • Nghiên cứu về bức xạ mặt trời
 • Giải thích các thông số thu được từ các cảm biến 
 • Nghiên cứu và thiết kế sơ đồ đấu dây cho hệ thống quang điện cách ly với lưới
 • Đọc các thông số về điện của hệ thống
 • Phân tích các thông số đo được và tính toán tính hiệu quả
 • Tính toán thời gian xả của ắc qui với tải
 • Lập trình điều khiển với PLC
Liên hệ
Hệ thống mô phỏng tua bin gió

Hệ thống mô phỏng tua bin gió

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu về cơ khí và điện của tua bin gió
 • Nghiên cứu các chế độ đồng bộ của động cơ đồng bộ
 • Nghiên cứu chế độ đồng bộ với lưới điện
 • Nghiên cứu cách nâng cao hệ số công suất bằng tụ điện 
 • Tính toán hiệu suất của hệ thống trong quá trình sản xuất năng lượng
 • Nghiên cứu chức năng trong chế độ cách ly với lưới điện
Liên hệ
Mô đun biến đổi điện năng 3 pha - 1 pha

Mô đun biến đổi điện năng 3 pha - 1 pha

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu chuyển đổi điện năng 3 pha sang điện năng 1 pha
 • Thực hiện đo các thông số điện tại các điểm khác nhau
 • Tính toán công suất
 • Tính toán hiệu suất
 • Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý của hệ thống 
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group